Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Mak­i­jaż oczu niedoskon­ałych. Jak go wykonać? 24 lutego 2014

Małym oczom nie łatwo dodać wyrazu, sze­roko lub wąsko rozstaw­ione mogą być powo­dem kom­plek­sów. A prze­cież w kilku prostych krokach możemy uzyskać wygląd ide­alny. W codzi­en­nej batalii o ide­alną symetrię mak­i­jażu oczu orężem będzie liner, tusz i pędzel. Bojową tak­tykę w mod­e­lowa­niu ksz­tałtu oczu zdradza Agnieszka Sęczkowska, wiz­a­żys­tka do zadań spec­jal­nych marki Golden Rose.

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy — biel­ski swap po raz kole­jny 18 lutego 2014

Miłośnicy wymi­any ubrań i dodatków spotkają się kole­jny raz pod­czas swapu w Bielsku-​Białej! Odbędzie się on 9 marca 2014 roku (od godziny 16.00), w biel­skiej Zajafce, w cen­trum miasta. Będzie to już trze­cia edy­cja Zajafkowego Szału Ciu­chowego! W cza­sie swapu będzie można m.in. obe­jrzeć wys­tawę fotografii „Street fash­ion: Around the Poland”, wziąć udział w loterii, zakosz­tować smakołyków… Bab­skie Biel­sko patronuje trze­ciej edy­cji Zajafkowego Szału Ciu­chowego i gorąco poleca!

czy­taj dalej

Walen­tynkowa kon­wencja 13 lutego 2014

14 lutego to dzień patrona zakochanych, św. Walen­tego, to Święto Zakochanych. Święto to, jak i kilka innych, przyszło do nas ze Stanów Zjed­noc­zonych. Ma tylu zwolen­ników, co i prze­ci­wników, ale jedno jest pewne — dni, kiedy bliską osobę obdarowu­jemy ciepłym słowem w liś­cie lub na kartce, czy podarunk­iem niespodzianką, nigdy dość! Czas miłości powinno się cele­brować cały rok! Szczęśli­wego Dnia Świętego Walentego!

czy­taj dalej


Lata 20-​te. Fas­cy­na­tory, biżu­te­ria i buki­ety w ślub­nych styl­iza­c­jach 7 lutego 2014

Buki­ety, dodatki, fas­cy­na­tory nadają ton i charak­ter każdej styl­iza­cji. To one decy­dują o koń­cowych efek­cie wyglądu kobiet, również, a może i przede wszys­tkim, w dniu ślubu. Na zdję­ci­ach lata 20-​te, roman­ty­czny i kobiecy vin­tage w pon­ad­cza­sowych styl­iza­c­jach. Zapraszamy!

czy­taj dalej

Dni Piękna — zakupy ze styl­istką, warsz­taty fotografii i inne atrakcje 4 lutego 2014

Już w dni­ach 21 — 23 lutego 2014 roku będziemy mogły wziąć udział w cyk­licznych Dni­ach Piękna, które odbędą się w CH Sarni Stok. Nieod­płat­nie będą tam na nas czekać porady kos­me­ty­czne, pro­fesjon­al­nie wyko­nany mak­i­jaż, zakupy ze styl­istką, warsz­taty fotograficzne dla mam…

czy­taj dalej

Jak odmienić kobi­etę, czyli mak­i­jaż ślubny krok po kroku 30 sty­cz­nia 2014

Kobi­eta bez mak­i­jażu jest piękna, lecz żeby czuć się kobi­etą uwodzi­ciel­ską cza­sem potrzeba czegoś więcej. Niewielka korekta pod­kła­dem, moc­niej zarysowane i lekko rozświ­et­lone oko, muśnięte różem policzki i blask na ustach dodają pewności siebie.

czy­taj dalej

Skuteczna pielę­gnacja far­bowanych włosów 30 sty­cz­nia 2014

Koloryza­cja włosów to nie tylko zabieg upięk­sza­jący i odmieni­a­jący zupełnie nasz wiz­erunek. Niestety ingeruje on także bardzo w struk­turę włosa, który sprawia, że owy włos wymaga później wyjątkowo troskli­wej pielęgnacji.

czy­taj dalej

Kobiecość razy trzy i styl­iza­cja paznokci, czyli biel­skie warsz­taty 28 sty­cz­nia 2014

Już w dni­ach 3031 sty­cz­nia 2014 roku wszys­tkie panie, spragnione wiedzy z zakresu urody i pod­kreśla­nia swo­jej kobiecości, będą mogły wziąć udział w dwóch różnych warsz­tat­ach, przy­go­towanych przez biel­ską School of Art Vis­age. W pro­gramie warsz­tatów zna­jdziemy nie tylko styl­iza­cję paznokci, ale też spotkanie z Beatą Bojdą — kos­me­tolo­giem, mak­i­jażys­tką i styl­istką, która doradzi i pokaże, jak najlepiej pod­kreślić swoje piękno.

czy­taj dalej

Panna Młoda jako diva. Kobiecość na plus! 23 sty­cz­nia 2014

Gdzież indziej szukać podob­nej kwin­tes­encji kobiecości, jeśli nie na oper­owych sce­nach w blasku reflek­torów, gdzie pię­kno kobiet łączy się z pięknem wiel­kich głosów i wspani­ałych miejsc. Pię­kno to har­mo­nia barw i dźwięków. Pię­kno to nie rozmiar, a czar nie tylko ciała, ale i ducha. Pamię­ta­jmy o tym…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.