Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Jak mieć piękne włosy i… nie zwar­i­ować 21 sty­cz­nia 2014

Włosy to wiz­ytówka każdej kobi­ety, ale tylko pod warunk­iem, że są zad­bane, lśniące i puszyste. Od pielę­gnacji zależy ich ostate­czny wynik, dlat­ego warto zwró­cić uwagę jakich pro­duk­tów uży­wamy i obser­wować włosy po każdym ich zastosowaniu.

czy­taj dalej

Pokaz mody, pokaz wiel­kich serc 17 sty­cz­nia 2014

Już po raz jede­nasty na sce­nie Domu Muzyki Biel­skiego Cen­trum Kul­tury będzie miał miejsce Chary­taty­wny Pokaz Mody Ludzi Wielkiego Serca. Odbędzie się on 25 sty­cz­nia 2014 roku, a jego celem — trady­cyjnie już — będzie pomoc najbardziej potrze­bu­ją­cym. W pokazie wys­tąpią powszech­nie w Biel­sku znani i lubiani ludzie biz­nesu, kul­tury, poli­tycy, lekarze, a także właś­ci­ciele firm.

czy­taj dalej

ATH wybierze swoją Najpiękniejszą 14 sty­cz­nia 2014

Biel­ska Akademia Tech­niczno — Human­isty­czna już wkrótce będzie miała swoją miss! 21 sty­cz­nia 2014 roku odbędzie się cast­ing, w którym udział będą mogły wziąć wszys­tkie stu­den­tki uczelni, które chci­ałyby spróbować swoich sił w świecie wybiegów i mody.

czy­taj dalej

METR 52: Cier­pię w imię piękna 8 sty­cz­nia 2014

… ten zacy­towany kawałek komen­tarza zamieszc­zonego na pop­u­larnym por­talu społecznoś­ciowym natch­nął mnie do napisa­nia poniższego tek­stu. Pełni on jed­nocześnie rolę tytułu i „myśli przewodniej”.

czy­taj dalej

Weź udział w castingu i osiąg­nij sukces! 3 sty­cz­nia 2014

7 i 8 sty­cz­nia 2014 roku po raz trzeci odbędzie się w Biel­sku cast­ing do konkursu Miss Beskidów i Miss Połud­nia Nas­to­latek. Orga­ni­za­torem castingu jest Agencja Grabowska Mod­els, w której dzi­ała m.in. Paulina Maślanka — ubiegłoroczna wice­miss Polski.

czy­taj dalej

Panna Młoda mrozem mal­owana 30 grud­nia 2013

Mroźna, zimowa aura sprzyja pięknym styl­iza­cjom. Wsze­chobecna sre­brzysta zima delikat­nie rozświ­et­lona zimowym słońcem pozostawia jedyne w swoim rodzaju obrazy. Zima to przepiękna pora roku, a mimo to jest rzadziej wybier­ana na czas ślubu przez przyszłe Pary Młode. A może jed­nak warto zamienić upalne promie­nie waka­cyjnego słońca na tajem­niczą aurę mroźnych deko­racji wybielonych śniegiem i pos­re­br­zonych mrozem?

czy­taj dalej

Jak chronić skórę przed mrozem i chło­dem? 19 grud­nia 2013

Na jesień i w zimie musimy nie tylko przys­tosować szafy do drasty­cznie zmieni­a­jącej się aury, ale również nasze ciała. Szczególną ochronę powin­niśmy zapewnić skórze, która najszy­b­ciej odczuwa negaty­wne skutki zmian pogody. Zimowe tem­per­atury uderzają nie tylko w najbardziej nastaw­ione na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych części ciała takie jak dłonie i twarz, ale także w całe ciało.

czy­taj dalej

METR52: Targi mody. Przyjdź, roz­maw­iaj, dotykaj, przymierzaj, kupuj 17 grud­nia 2013

Nie wiem jak Wam, ale mnie „targ” w dal­szym ciągu kojarzy się z miejskim bazarkiem, na którym obok warzyw z włas­nego gospo­darstwa, jaj kurzych z wol­nego wybiegu, włas­noręcznie dzier­ganych skar­pet, dostanę także pirackie CD, prze­grane VHSy czy fałszywe doku­menty (o tym tylko słysza­łam, nie pyta­j­cie, gdzie i za ile).

czy­taj dalej

Warsz­taty bezk­wa­sowej leczniczej styl­iza­cji paznokci 12 grud­nia 2013

28 grud­nia 2013 r. wszys­tkie panie, którym nie są obo­jętne stan i pię­kno paznokci, będą mogły wziąć udział w warsz­tat­ach leczniczej bezk­wa­sowej styl­iza­cji paznokci w biel­skiej School of Art Vis­age pod okiem specjalisty.

czy­taj dalej

Świąteczne warsz­taty stylu w Kubiszówce 10 grud­nia 2013

W ramach Świątecznego Fes­ti­walu Dobroci Dom Kul­tury im. Wik­torii Kubisz zaprasza na świąteczne Warsz­taty Stylu, które odbędą się 15 grud­nia 2013 r. Udział w nich jest bezpłatny, ale już teraz należy zgłaszać swój udział, bo ilość miejsc jest ograniczona.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.