Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Małe ziarenko, ogromna moc dzi­ała­nia — siemię lni­ane 5 listopada 2013

Siemię lni­ane zazwyczaj kojarzymy z mało apety­cznie wyglą­da­jącą papką, którą jadły nasze bab­cie. Już wów­czas wiedziano, że nasionka lnu posi­adają liczne właś­ci­wości zdrowotne i zale­cano ich codzi­enne spoży­cie. Lista zasług jest naprawdę spora, jed­nak nie każdy jest w stanie pol­u­bić specy­ficzny smak siemienia, dlat­ego unika tego pro­duktu w swo­jej diecie. Zapom­ina się o tym, że ma on także spore odd­zi­ały­wanie zewnętrzne, zwłaszcza w przy­padku pielę­gnacji włosów.

czy­taj dalej

Zimowa Kobiecość. Lśnij jak gwiazda od Andrze­jek do kar­nawału! Warsz­taty 31 października 2013

School of Art Vis­age i Bab­skie Biel­sko pragną zaprosić wszys­tkie Panie na wyjątkowe bezpłatne warsz­taty styl­iza­cji i mak­i­jażu, które odbędą się już 15 listopada 2013 r., w godz­i­nach od 18.00 do 21.00. W cza­sie wykładów i zajęć uczest­niczki zapoz­nają się z tajnikami styl­iza­cji pod okiem Anny Drabczyńskiej, odna­jdą także swój kolor i z jego pomocą nauczą się pod­kreślać i wydoby­wać atuty lub tus­zować niedoskon­ałości ciała. Z Beatą Bojdą nato­mi­ast wejdą w świat pro­fesjon­al­nego wiec­zorowego mak­i­jażu. Panie będą miały też okazję poz­nać przy­datne ang­iel­skie słowa i zwroty, związane z kos­me­tykami, mak­i­jażem, dban­iem o ciało, modą. No i nauczą się zwal­czać jesienno-​zimową chan­drę z pomocą pro­fesjon­al­nej tren­erki i psy­choter­apeutki Anity Kufel.

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Kole­jny raz wymienial­iśmy się w Biel­sku 29 października 2013

Dziesiątki spodni, swetrów, sukienek, kol­czyków, pasków i innych ele­men­tów garder­oby razem ze swoimi (wkrótce byłymi) właś­ci­cielkami dokon­ały inwazji na biel­ską Zajafkę. W ubiegłą niedzielę, 27 października, to właśnie tam odbyła się kole­jna edy­cja cyk­licznej wymi­any ubrań, potocznie zwanej swapem. Zdoby­wanie sty­lowych dodatków, proeko­log­iczne dzi­ałanie, wys­tawa niesamow­itych zdjęć Kaseli, pyszne babeczki, przy­jemna dla ucha muzyka DJ-​a Romusa… Jak było?

czy­taj dalej

Co każda kobi­eta powinna mieć w szafie? 25 października 2013

Każda z nas chce wyglą­dać jak z okład­kek luk­su­sowych cza­sop­ism o modzie. Możemy bawić się modą sugeru­jąc się „ostat­nimi krzykami mody”, jed­nak warto pamię­tać takżę o bazie garder­oby, którą stanowią rzeczy niezbędne, pasu­jące prak­ty­cznie do wszys­tkiego, nigdy nie wychodzące z mody i mające w sobie ele­gancję. Przed­staw­ione poniżej rzeczy to mod­ele pon­ad­cza­sowe, które można założyć o każdej porze dnia.

czy­taj dalej

Jak czesać włosy, by im nie zaszkodzić? 24 października 2013

Wydawać by się mogło, że nie ma nic prost­szego niż rozczesanie włosów i nie ma co się roz­wodzić nad tym tem­atem. Błąd! To, czy czeszemy włosy szc­zotką czy grze­bi­e­niem, a także tworzywo, z jakiego nasz przyrząd do czesa­nia jest wyko­nany, mają wielkie znacze­nie dla naszych włosów. Niewłaś­ci­wie dobrane narzędzie może tylko poplą­tać i pokruszyć nasze włosy. Szczegól­nie duże znacze­nie ma to w przy­padku włosów długich. Jak więc je czesać?

czy­taj dalej

Modna chłopczyca 23 października 2013

Coraz częś­ciej pro­jek­tanci w swoich kolekc­jach zacier­ają granicę między modą damską a modą męską. W tym sezonie możemy bez oporu poży­czać ubra­nia z szafy naszych part­nerów: koszule, które będziemy wkładać do spodni, mary­narki zaw­iązy­wane pask­iem w tali czy wszelkiego rodzaju krawaty, muszki oraz czapki-​bejsbolówki. Jed­nak dla kogo w szczegól­ności jest adresowany ten styl?

czy­taj dalej

Jesi­enne Prze­budze­nie — wyniki konkursu! 22 października 2013

Bab­skie Biel­sko i Insty­tut Medy­cyny Este­ty­cznej i Prze­ci­w­starzeniowej Ide­al­list miesiąc temu ogłosiły konkurs dla wszys­t­kich sty­lowych i kreaty­wnych kobiet. W ramach Jesi­en­nego Prze­budzenia miały one za zadanie stworzyć wyjątkową styl­iza­cję, w której moda współ­gra z pięknem kobiecego ciała. Na najlep­sze styl­iza­cje czekały nagrody, ufun­dowane przez Ide­al­list. Konkurs zakończył się 16 października, a już dziś pub­liku­jemy jego wyniki!

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy — druga edy­cja swapu! 21 października 2013

Miłośnicy wymi­any ubrań i dodatków spotkają się kole­jny raz pod­czas swapu w Bielsku-​Białej. Odbędzie się on 27 października 2013 r., w godz­i­nach 16.00 – 19.00, w biel­skiej Zajafce, w cen­trum miasta. Będzie to już druga edy­cja Zajafkowego Szału Ciu­chowego! Poza trady­cyjną wymi­aną rzeczy odbędzie się wys­tawa fotografii Emila Kaseli i losowanie nagród, a o tło muzy­czne zadba DJ RomuS. Swap będzie też oczy­wiś­cie okazją do przy­jem­nego spędzenia czasu w gronie zna­jomych i poz­na­nia nowych osób. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to wydarzenie!

czy­taj dalej

Fash­ion Loves Dub­step, czyli moda i muzyka. Jak było? 18 października 2013

12 października, o godzinie 20, zaczęła się jedna z najlep­szych mod­owych imprez w Biel­sku – Białej, czyli Fash­ion Loves Dub­step. Była to już druga edy­cja wydarzenia, które zrzesza blogerów, fanów mody oraz dobrej muzyki w jed­nym miejscu i cza­sie. Spraw­cami całego zamiesza­nia jest dwójka blogerów: Kamil Macher, znany jako Mr. K Fash­ion, oraz Ania Łuka – blogerka z Mody Na Strychu. Wydaje się, że Fash­ion Loves Dub­step już na stałe zagoś­ciła w biel­skim kalen­dar­ium imprez! Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to wydarzenie.

czy­taj dalej

Bloger jako cele­bryta. Bloger jako znawca mody 16 października 2013

W cza­sach, gdy inter­net opanował wszys­tkie sfery naszego życia, coraz więk­szą rolę odgry­wają blogerzy mod­owi, u których szukamy rad, inspiracji czy najnowszych nowinek z wielkiego świata. Ufamy im, inspiru­jemy się nimi, marzymy o spotka­ni­ach z nimi i wierzymy, że to, co robią, jest ich pasją. A co, jeśli tak nie jest?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.