Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Love Aes­thet­ics: biel i min­i­mal­izm 20 wrześ­nia 2013

Buszu­jąc po stale rozsz­erza­ją­cych się zasobach blo­gos­fery wielokrot­nie spo­tykamy się z tworami niewartymi uwagi, których nie­u­niknionym losem w naszej przeglą­darce jest przy­cisk „zamknij”. Jed­nakże w tym śmiet­nisku kon­wencji co pewien czas trafi­amy na prawdziwe perełki, na ludzi, których tek­sty chce się czy­tać, a zdję­cia zaspoka­jają nasze potrzeby este­ty­czne. Taką właśnie perełką jest blog Love Aes­thet­ics autorstwa młodej Holen­derki, Ivanii Carpio.

czy­taj dalej

Sposoby na biust ide­alny 20 wrześ­nia 2013

O nasz biust, którego wygląd z wiekiem zaczyna się pog­a­rszać, możemy dbać na najroz­mait­sze sposoby. Nie zawsze muszą się one wiązać z wydawaniem pieniędzy na liczne preparaty uję­dr­ni­a­jące lub z pod­dawaniem się spec­jal­isty­cznym zabiegom z dziedziny chirurgii este­ty­cznej. Pod­powiadamy, jak w domowych warunk­ach zad­bać o biust i sprawić, by cały czas był jędrny i dobrze wyglądał.

czy­taj dalej

Ubra­nia Paprock­iego i Brzo­zowskiego kupimy również w Biel­sku 17 wrześ­nia 2013

Od 20 wrześ­nia w biel­skiej Galerii Sfera można znaleźć ubra­nia syg­nowane przez najbardziej znany duet pol­s­kich pro­jek­tan­tów – Paprock­iego i Brzo­zowskiego. To wielkie wydarze­nie dla wszys­t­kich kobiet, które kochają modę i szukają niebanal­nych, ele­ganc­kich kreacji.

czy­taj dalej

Ślub w stylu mary­narskim. Inspiracje 11 wrześ­nia 2013

Któż z nas choć raz nie marzył o dalekiej, morskiej podróży z wia­trem w żaglach i we włosach? Morskie wojaże zawsze fas­cynowały i przy­cią­gały na pokłady statków liczne rzesze awan­turników i out­siderów. Pomysł prze­niesienia tego, swois­tego kli­matu i deko­racji na salony ślubne jest bardzo kuszący, tym bardziej, że daje nam to wspani­ałą okazję do zabawy kolorami. Styl marynisty­czny, niby bardzo prosty, bo złożony tylko z 3 kolorów, jed­nocześnie tworzy piękne kon­trasty. Soczysta czer­wień z nasy­conym granatem, przeła­mana śnieżną bielą, prezen­tują się bardzo interesująco.

czy­taj dalej

Dieta na piękną cerę 11 wrześ­nia 2013

Wiele osób, a zwłaszcza kobiet, marzy o zdrowej i niemal nieskazitel­nej cerze. Aby osiągnąć wyz­nac­zony cel, sto­sują roz­maite kos­me­tyki mające w rezulta­cie poprawić jej wygląd i przy­wró­cić nat­u­ralny blask. Jed­nak cza­sem nawet najlep­sze kremy czy maseczki mogą okazać się niewystar­cza­jące, jeśli nie wprowadz­imy pewnych zmian w naszej diecie i nie wye­limin­u­jemy pro­duk­tów szkodli­wych dla skóry.

czy­taj dalej

Jesi­enne trendy na pokazach w Sferze 9 wrześ­nia 2013

1314 wrześ­nia w Galerii Sfera odbędą się jesi­enne pokazy mody. Jak co roku poprowadzą je znane i lubiane postaci pol­skiego show­biz­nesu. Mod­owych gości już 13 wrześ­nia pow­itają pro­jek­tan­tka, styl­istyka, autorka wielu kolekcji Ewelina Rydzyńska oraz aktor i prezen­ter telewiz­yjny Piotr Szwedes.

czy­taj dalej

Energy Show 2013 4 wrześ­nia 2013

Pokazy mody, w tym linii bielizny Bikini Lin­gerie, obec­ność zwyciężczyni Miss Polo­nia Podbeskidzia, piękne mod­elki, final­istki konkursu Look Of The Year to tylko część atrakcji, które czekają na nas pod­czas Energy Show 2013. Imprezę przy­go­towano z myślą o uczest­nikach wrześniowych Między­nar­o­dowych Targów Ener­gety­cznych. Ale nie tylko oni mogą czuć się zaproszeni! Wydarze­nie dedykowane jest także każdej miłośniczce i każdemu miłośnikowi mody i pięknej bielizny. Energy Show odbędzie się już 17 wrześ­nia, w Klu­bie Kli­mat. Bab­skie Biel­sko patronuje imprezie i poleca!

czy­taj dalej

Czy suk­nia ślubna musi być biała? 2 wrześ­nia 2013

Czy suk­nia ślubna musi być biała? Oczy­wiś­cie, że nie. Biel jest zako­rzeniona w naszej trady­cji, sym­bol­izuje czys­tość i niewin­ność. Coraz częś­ciej jed­nak Panny Młode decy­dują się na nieco ekstrawa­gancji i niepoko­rności. I nie chodzi nam o sza­leństwa, jak czer­wona czy czarna suk­nia ślubna. Na myśli mamy pewne niuanse, często nieza­uważalne dla otoczenia, które spraw­iają, że przyszła żona wygląda pięknie.

czy­taj dalej

Dziew­czyna z perłą. Koronki, tiule, orchidee — roman­ty­czna Panna Młoda 29 sierp­nia 2013

Cza­sem warto w ślub­nych inspirac­jach wró­cić do klasyki, pros­toty i pon­ad­cza­sowości. Wybrać biel, perły, białe kwiaty, koronki — i wystarczy.

czy­taj dalej

Prze­bar­wienia posłoneczne — jak sobie z nimi radzić? 27 sierp­nia 2013

Słońce, dobra zabawa, relaks to główne skład­niki udanych wakacji. Dlaczego więc mielibyśmy sobie czegoś odmaw­iać lub do czegoś się zmuszać? Taką wymówką tłu­maczymy waka­cyjne odstępstwa od zasad. Zrezyg­nowanie z odpowied­niej pielę­gnacji skóry, zwłaszcza w okre­sie let­nim, może nas jed­nak kosz­tować nieeste­ty­czne prze­bar­wienia na skórze. Dlat­ego zami­ast gonić za ide­alną opal­enizną, lep­iej poświę­cić chwilę na odpowied­nie zabez­piecze­nie skóry przez szkodli­wym dzi­ałaniem słońca. Co jed­nak zro­bić, kiedy jest już za późno?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.