Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Akademia Seniora zaprasza na sty­czniowe wykłady 9 sty­cz­nia 2013

W każdy czwartek miesiąca, o godzinie 14.30, odby­wają się trady­cyjnie już wykłady w Akademii Seniora przy Wyższej Szkole Admin­is­tracji. W sty­czniu ich tem­atyka będzie zróżni­cow­ana: od folk­loru poprzez medy­cynę, his­torię, a na filo­zofii i religii kończąc.

czy­taj dalej

Wśród bieszczadz­kich cerkwi 7 sty­cz­nia 2013

Bieszczady zawsze fas­cynowały, między innymi ze względu na piękną drew­ni­aną architek­turę sakralną, którą można dziś znaleźć, jadąc na wschód. Biel­ski odd­ział PTT zaprasza na prelekcję i pokaz sla­jdów Anny Homy, która przy­bliży nam świat bieszczadz­kich cerkwi.

czy­taj dalej

Przesądy i czary. Egzekucje i kary. Wykłady o dawnym Śląsku Cieszyńskim 7 sty­cz­nia 2013

Gratką dla pasjonatów his­torii i trady­cji regionu Śląska Cieszyńskiego będą niewąt­pli­wie dwa wykłady z cyklu „Obraz życia codzi­en­nego na Śląsku Cieszyńskim w dawnych cza­sach”. Pier­wszy z nich, poświę­cony czarom i przesą­dom, a drugi — moral­nym wykroczeniom, egzekucjom i karom — na pewno zain­tere­sują miłośników dawnych czasów.

czy­taj dalej

Dom z klasą. Warsz­taty nad Niprem 4 sty­cz­nia 2013

Dom Nad Niprem zaprasza wszys­t­kich pasjonatów pięknych wnętrz i ich deko­rowa­nia na warsz­taty „Dom z klasą”, które odbędą się 18 sty­cz­nia. Ilość miejsc ograniczona!

czy­taj dalej

Poz­naj nową metodę nauki języków obcych 3 sty­cz­nia 2013

Szkoła Języków Obcych Be Free zaprasza na DNI OTWARTEMETODĄ COL­INA ROSE, pod­czas których poz­na­cie, jak szy­bko i efek­ty­wnie nauczyć się języka angielskiego.

czy­taj dalej

Kra­jo­braz po końcu świata — warsz­taty fotograficzne w BoGaleryi 2 sty­cz­nia 2013

7 sty­cz­nia w ramach trady­cyjnych już „Boniedzi­ałków w BoGaleryi” odbędzie się kole­jne spotkanie dla fotografów (zarówno fachow­ców, jak i ama­torów), którego tem­atem prze­wod­nim będzie „Kra­jo­braz po końcu świata”.

czy­taj dalej

Język migowy — szkole­nie w Biel­sku 20 grud­nia 2012

Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego w Bielsku-​Białej zaprasza na kurs języka migowego, który rozpocznie się 7 sty­cz­nia 2013 roku. Każdy, kto prag­nie zapoz­nać się z językiem migowym i poz­nać go od prak­ty­cznej strony, będzie mile widziany.

czy­taj dalej

Kier­masz wydawnictw Galerii Biel­skiej BWA 20 grud­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na kier­masz swoich wydawnictw, który trwa do końca tego roku (30 grud­nia 2012 r.). Jest to okazja do naby­cia niepow­tarzal­nych książek po okazyjnych cenach. Dostępny będzie m.in. album „Kolekcja Sztuki Galerii Biel­skiej BWA”.

czy­taj dalej

Szwa­j­caria — spacer po Regionie Jungfrau”. Prelekcja i pokaz sla­jdów 18 grud­nia 2012

Pol­skie Towarzystwo Tatrza­ńskie Odd­ział w Bielsku-​Białej i Biel­ski Klub Alpin­isty­czny zapraszają na pokaz sla­jdów Andrzeja Ziółko. Jego tem­atem będzie szwa­j­carski region Jungfrau. Pokaz „Szwa­j­caria — spacer po Regionie Jungfrau” już dziś (18 grud­nia), o godzinie 18.00!

czy­taj dalej

Codzi­en­ność na dawnym Śląsku Cieszyńskim — kole­jny wykład 17 grud­nia 2012

W ramach cyklu wykładów pt. „Obraz życia codzi­en­nego na Śląsku Cieszyńskim w dawnych cza­sach” his­to­ryk Halina Szotek opowie nam o życiu religijnym.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.