Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Na ATH rusza Uni­w­er­sytet Dzieci 2 października 2012

6 października na Akademii Tech­niczno Human­isty­cznej rusza Uni­w­er­sytet Dziec.i Dlaczego w nosie są dwie dzi­urki? Jak pow­stały plan­ety? Czy kom­put­ery robią błędy? O co chodzi terrorystom? – takie pyta­nia zadają stu­denci Uni­w­er­sytetu Dzieci. Teraz do ich grona mogą dołączyć także najmłodsi stu­denci z Bielska-​Białej i okolic.

czy­taj dalej

Śląska Noc Naukow­ców na ATH! 27 wrześ­nia 2012

Już jutro rusza w Bielsku-​Białej kole­jna Śląska Noc Naukow­ców. Pod­czas imprezy, która jak co roku odbywa się na tere­nie Akademii Tech­niczno Human­isty­cznej naukowcy tejże uczelni zaprezen­tują wybrane tem­aty z różnych dziedzin wiedzy. Szczegółowy pro­gram zna­jdziecie niżej.

czy­taj dalej

Kolorowe kul­tury w Kętach 26 wrześ­nia 2012

Akademia Dziecięca Domu Kul­tury w Kętach zaprasza na „Kolorowe kul­tury”. W każdą sobotę dzieci będą mogły brać udział w zaję­ci­ach, które przy­bliżą im kraje świata, ich trady­cje, religie i życie.

czy­taj dalej

Boniedzi­ałki w BoGaleryi” 25 wrześ­nia 2012

Kole­jne, z cyklu spotkań „FOTO (i nie tylko) GRAFICZNYCH” odbędzie się, tym razem, dla odmi­any — w poniedziałek!!! — 1 października, o godz.19:03!.

czy­taj dalej

Agresy­wne dziecko — jak mu pomóc? 24 wrześ­nia 2012

Agresja to zjawisko znane nam dobrze — spo­tykamy się z nią na co dzień, czy to w zachowa­ni­ach ludzi wokół nas, czy w medi­ach. Agresja u dzieci jest szczegól­nie niepoko­jąca, stąd też bezpłatny wykład o tej tem­atyce, który 27 wrześ­nia poprowadzi mgr Rafał Pietrzyk.

czy­taj dalej

Plener fotograficzny w Cygańskim Lesie 21 wrześ­nia 2012

23 wrześ­nia odbędzie się kole­jny, drugi, plener fotograficzny w Bielsku-​Białej. Mile widziani są wszyscy miłośnicy robi­enia zdjęć – zarówno ama­torzy, jak i profesjonaliści.

czy­taj dalej

Dzieci śpiewają piosenkę aktorską” — casting 21 wrześ­nia 2012

Stu­dio Aktorów Paris-​Paris w Bielsku-​Białej zaprasza wszys­tkie uzdol­nione wokalnie i aktorsko dzieci w wieku 6 – 12 lat na cast­ing. Stu­dio poszukuje ich do pro­jektu scenicznego pt. „Dzieci śpiewają piosenkę aktorską”.

czy­taj dalej

Kraszewski w zbio­rach spec­jal­nych Książnicy — wys­tawa 18 wrześ­nia 2012

Od 17 wrześ­nia do 12 października będziemy mogli oglą­dać ekspozy­cję, zor­ga­ni­zowaną z okazji dwuset­nej rocznicy urodzin pis­arza. Zaprezen­towane zostaną pod­czas niej naj­ciekawsze zasoby spec­jalne, związane z jego osobą.

czy­taj dalej

Żywioły: Ora­to­rium — Trwa nabór! 17 wrześ­nia 2012

Ora­to­rium Czechow­ickie „Żywioły” będzie miało miejsce 7 października, o godz. 15.00, w sali wid­owiskowej Miejskiego Domu Kul­tury. Tym­cza­sem obec­nie trwa nabór do udzi­ału w nim.

czy­taj dalej

Taniec klasy­czny w Entrée — Dzień Otwarty 14 wrześ­nia 2012

Jutrze­jsza sob­ota (15 wrześ­nia) jest świetną okazją do tego, by całą rodz­iną spróbować swoich sił w tańcu klasy­cznym. Dzień Otwarty orga­nizuje biel­skie Stu­dio Tańca Entrée.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.