Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Dni Otwartych Drzwi w Akademii Nauki 13 wrześ­nia 2012

Dni Otwartych Drzwi w Akademii Nauki, które będą miały miejsce 1516 wrześ­nia, to cykl bezpłat­nych warsz­tatów i lekcji poka­zowych, przez­nac­zonych dla dzieci i młodzieży.

czy­taj dalej

Kęckie Pożeg­nanie Lata pod znakiem eko 12 wrześ­nia 2012

W najbliższy piątek (14 wrześ­nia) rozpocznie się w Kętach Pożeg­nanie Lata, które obfi­tować będzie w roz­maite wydarzenia o tem­atyce mniej lub bardziej związanej z ekologią.

czy­taj dalej

Utop­cowy zawrót głowy” w Skoc­zowie 11 wrześ­nia 2012

13 wrześ­nia, w skoc­zowskim ARTadresie, odbędzie się spotkanie, pod­sumowu­jące pro­jekt „Utop­cowy zawrót głowy”, którego ideą jest pro­mowanie miasta.

czy­taj dalej

Bez klapsa” — bezpłatne warsz­taty 10 wrześ­nia 2012

Bezpłatne warsz­taty „Bez klapsa” (czyli jak z sza­cunkiem i miłoś­cią wyz­naczać granice) są bezpłatną propozy­cją dla rodz­iców i wszys­t­kich tych, którzy pracują z dziećmi na co dzień.

czy­taj dalej

Naucz się jak się uczyć 7 wrześ­nia 2012

Be Free Kursy Językowe zaprasza na bezpłatne warsz­taty „Naucz się jak się uczyć”, pod­czas których będzie mógł dowiedzieć się wielu intere­su­ją­cych i pomoc­nych rzeczy, a także wziąć udział w losowa­niu nagród.

czy­taj dalej

Siła serca — Ustroń pro­muje wolon­tariat 6 wrześ­nia 2012

Siła serca” to impreza pro­mu­jąca ideę wolon­tariatu, która odbędzie się już 8 wrześ­nia, na Rynku w Ustro­niu. Pod­czas wydarzenia zagra wiele różnych zespołów, a całość orga­nizuje Sto­warzysze­nie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej” i Zakład Doskonale­nia Zawodowego w Ustroniu.

czy­taj dalej

Psia Edukacja — poz­naj lep­iej swo­jego pupila 5 wrześ­nia 2012

Przed rozpoczę­ciem nowego roku szkol­nego Gale­ria Sfera ponownie zaprasza na spotkanie z przed­staw­icielami fun­dacji Forget-​me-​not Psia Edukacja oraz ich czworonożnymi podopiecznymi. Podob­nie jak przed wakac­jami spotka­nia te będą dużą atrakcją dla wszys­t­kich miłośników zwierząt.

czy­taj dalej

Targi Książki już za kilka dni! 4 wrześ­nia 2012

Od 7 do 9 wrześ­nia 2012 roku w katow­ickim Spodku trwać będą Targi Książki. Nie zabraknie roz­maitych atrakcji, co powoduje, że Targi Książki zapowiadają się bardzo ciekawie.

czy­taj dalej

Dni Otwartych Drzwi w szkole muzy­cznej Yamaha 27 sierp­nia 2012

8 i 9 wrześ­nia w biel­skiej szkole muzy­cznej Yamaha odbędą się Dni Otwartych Drzwi. W trak­cie ich trwa­nia będzie można zapoz­nać się z dzi­ałal­noś­cią placówki oraz uczest­niczyć w szeregu bezpłat­nych lekcji próbnych.

czy­taj dalej

III Między­nar­o­dowe Warsz­taty Gospel 24 sierp­nia 2012

W dni­ach 7 — 9 wrześ­nia będzie okazja do wzię­cia udzi­ału w trze­ciej już edy­cji Między­nar­o­dowych Warsz­tatów Gospel. Emocje, uwal­ni­ane śpiewem, wspaniali nauczy­ciele i kon­cert finałowy — wszys­tko to, a także dużo więcej, może stać się udzi­ałem każdego z nas. Nie ma tu bowiem ograniczeń wiekowych, nie ma znaczenia szkoła, jaką kończyliśmy. Warsz­taty są przez­nac­zone dla wszys­t­kich tych, którzy kochają śpiew i radość, jaką on niesie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.