Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Akcja — Mama wraca do pracy 4 lipca 2012

Z badań przeprowad­zonych na zlece­nie marki Bebilon 2 w ramach akcji „Mama wraca do pracy” jed­noz­nacznie wynika, że choć młode mamy starają się orga­ni­zować swój czas, doba to dla więk­szości z nich zbyt mało, żeby wywiązać się ze zobow­iązań rodzin­nych, nie wspom­i­na­jąc już o pogodze­niu życia zawodowego i pry­wat­nego. Czy młode mamy mają chwilę dla siebie? Na co przez­naczają swój wolny czas? Czym się kierują, układa­jąc swój plan dnia? Na te i inne pyta­nia odpowiedzi­ało prawie 20 000 mam oraz kobiet, które spodziewają się dziecka.

czy­taj dalej

Uwaga, niebez­pieczne upały 2 lipca 2012

Od kilku dni nękają nas stras­zliwe upały. Towarzyszą im wysokie wartości indeksu UV, co jest niebez­pieczne dla zdrowia biel­szczan. Gorące dni niosą ze sobą także inne zagroże­nia. W min­iony week­end tegoroczne lato pochłonęło pier­wszą ofi­arę na jeziorze Żywieckim.

czy­taj dalej

Spędź wakacje z książką 2 lipca 2012

Wakacje ruszyły na całego! Ostat­nio pisałyśmy o sportowej ofer­cie dla młodych biel­szczan, dzisiaj prezen­tu­jemy także propozy­cję, dla tych, którzy wolą wolny czas przez­naczyć na rozwój intelektualny.

czy­taj dalej

Wkrótce w Bielsku-​Białej rozbrzmi Gospel 29 czer­wca 2012

Za nieco ponad dwa miesiące w Bielsku-​Białej odbędzie się niezwykłe wydarze­nie. Już po raz trzeci biel­szczanie będą mieli okazję wziąć udział w Między­nar­o­dowych Warsz­tat­ach Gospel. Por­tal Bab­skie Biel­sko jest patronem medi­al­nym tej imprezy.

czy­taj dalej

Kon­t­role waka­cyjnych auto­busów 28 czer­wca 2012

Już nie dni, ale godziny do końca roku szkol­nego odliczają bielscy uczniowie. Nad­chodzi czas wielkiej laby i waka­cyjnych wyjazdów. Rodz­ice powinni zad­bać, aby letni wypoczynek był jak najbez­pieczniejszy. Pomogą im w tym bielscy polic­janci, którzy będą kon­trolowali wycieczkowe autobusy.

czy­taj dalej

Zdolni gim­naz­jal­iści znad Białej! 27 czer­wca 2012

Bielscy gim­naz­jal­iści po raz kole­jny pokazali, że są zdol­nymi młodymi ludźmi. Ogłos­zone dwa dni temu wyniki wskazują, że uczniowie z naszego miasta osiągnęli najwyższe noty prak­ty­cznie we wszys­t­kich częś­ci­ach egza­minu. Nieco sła­biej wypadły jedynie egza­miny z języka niemieck­iego.
 

czy­taj dalej

Wygraj bitwę pod­czas Nocy Rock­owej 27 czer­wca 2012

Już niedługo scena Domu Kul­tury w Kętach zmieni się w pole bitwy między zespołami rock­owymi. Oznacza to jedno: zbliża się II edy­cja Kęc­kich Nocy Rock­owych! Po ubiegłorocznym sukce­sie muzy­cznych poty­czek pomiędzy zgłos­zonymi zespołami orga­ni­za­torzy ogłaszają reedy­cję coty­god­niowej dobrej zabawy przy rock­owych brzmieni­ach. Zwycięzcą I Kęc­kich Nocy Rock­owych został zespół Sheol – teraz czas na Ciebie! Sprawdź swoje muzy­czne umiejęt­ności sam lub z zespołem.

czy­taj dalej

Kole­jna lekcja życia pod jed­nym dachem 25 czer­wca 2012

W Insty­tu­cie Psy­choter­apii i Ustaw­ień Sys­te­mowych w Biel­sku Białej po raz kole­jny będzie pode­j­mowana tem­atyka prob­lemów, jakie nie omi­jają wielu rodzin. Najbliższy bezpłatny wykład odbędzie się czwartek.

czy­taj dalej

Konkurs dla liceal­is­tek „Jestem sze­fową” 21 czer­wca 2012

Do 2 lipca przedłużono składanie prac konkur­sowych w III edy­cji konkursu „Jestem sze­fową”. W konkur­sie mogą wziąć udział uczen­nice z I i II klas pon­adg­im­naz­jal­nych z całej Pol­ski, które są zain­tere­sowane wzmac­ni­an­iem swoich zdol­ności przywódczych.

czy­taj dalej

Porozu­mie­nie w rodzinie. Szkole­nia dla rodz­iców 21 czer­wca 2012

Jak mówić, by inni nas usłyszeli i jak słuchać, by inni do nas chęt­nie mówili? Jakie dobierać słowa, by budowały, a nie odd­alały nas od blis­kich? Co zro­bić, by zapo­biec nieporozu­mieniom w rodzinie? Odpowiedzi na te pyta­nia może­cie znaleźć pod­czas szkoleń, które odbędą się 30 czer­wca i 21 lipca w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.