Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Beskidy w obiek­ty­wie 24 kwiet­nia 2012

Jeżeli jesteś miłośnikiem gór, to masz szansę pokazać innym co kochasz w nich najbardziej, a przy okazji wygrać ciekawe nagrody. Po raz XI rusza konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzy­mane”, tym razem pod hasłem „Pię­kno gór bez granic”.

czy­taj dalej

Warsz­taty z dyskrymi­nacji 25 kwiet­nia 2012

Za miesiąc do Bielska-​Białej zawita 10. Objaz­dowy Fes­ti­wal Fil­mowy „Watch Docs” – Prawa człowieka w filmie. Zapowiedzią tego wydarzenia mają być warsz­taty „Watch Docs”, które odbędą się w Galerii BWA w ten weekend.

czy­taj dalej

Dziew­czyny na politech­niki 23 kwiet­nia 2012

Wbrew powszech­nej opinii, kory­tarze politech­niki wcale nie muszą być zapełnione wyłącznie przez płeć brzy­dką. Aby zachę­cić przed­staw­icielki płci pięknej do wstępowa­nia w szeregi stu­den­tów uczelni tech­nicznych, biel­ska ATH przyłącza się do ogólnopol­skiej akcji „Dziew­czyny na politech­niki”. W tym celu 26 kwiet­nia orga­nizuje Dzień Otwarty „Tylko dla dziew­czyn”, na który jed­nak zaprasza także chłopców.

czy­taj dalej

Naucz się rzeźbić… w drewnie 23 kwiet­nia 2012

Dla osób, które lubią uczyć się nowych (niekoniecznie przy­dat­nych…) rzeczy Miejski Dom Kul­tury w Czechowicach-​Dziedzicach ma ciekawą propozy­cję. Warsz­taty rzeźby w drewnie pod okiem lau­re­ata prestiżowej nagrody im. Oskara Kol­berga — Józefa Szypuły.

czy­taj dalej

Szukaj pracy na ATH 23 kwiet­nia 2012

Po raz XV na ATH odbędą się Targi Pracy. Biuro Karier Akademii Techniczno-​Humanistycznej – orga­ni­za­tor imprezy – zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych 25 kwiet­nia 2012 r. w godz. 10 — 14 na teren kam­pusu ATH (ul. Wil­lowa 2, I piętro budynku L).

czy­taj dalej

Zachę­cają biel­szczan do wietrzenia 19 kwiet­nia 2012

Urząd Miejski w Bielsku-​Białej zachęca biel­szczan aby otworzyli stare kufry, wes­zli na strychy, wynieśli zakur­zone albumy z piwnic i odszukali archi­walne fotografie naszego miasta. Akcja “Wietrzymy (foto)archiwa” ma na celu stworze­nie unika­towego albumu Bielska-​Białej.

czy­taj dalej

Baw się czy­taniem! III Fes­ti­wal Książki w Kolegium Nauczy­ciel­skim 18 kwiet­nia 2012

W najbliższy piątek — 20 kwiet­nia w godz­i­nach 9.0015.00 — odbędzie się III Fes­ti­wal Książki orga­ni­zowany przez biel­skie Kolegium Nauczy­ciel­skie. Na fes­ti­walu, którego areną będzie sala sportowa Kolegium przy ul. Legionów 25 w Bielsku-​Białe weźmie udział 7 zespołów (każdy po 6 członków) ze szkół pod­sta­wowych Bielska-​Białej i okol­icy wyło­nionych w drodze konkursu.

czy­taj dalej

Wyczaruj myszkę z filcu 13 kwiet­nia 2012

Kole­jne spotkanie w cyklu Warsz­taty rodzinne zaty­tułowane jest „Formy płaskie i przestrzenne – fil­cow­anie”. Zain­tere­sowani powinny dokonać wcześniejszych zapisów.

czy­taj dalej

Bielscy uczniowie zwyciężyli w europe­jskim konkur­sie! 13 kwiet­nia 2012

Szkoła pod­sta­wowa nr 32 w Bielsku-​Białej bierze udział w uni­jnym pro­gramie eTwin­ning, którego celem jest pomoc w real­iza­cji pro­jek­tów szkol­nych przy pomocy tech­nologii informacyjno-​komunikacyjnych. Uczniowie biel­skiej placówki, jako jedyni w Polsce zostali nagrodzeni za pro­jekt: „The new adven­tures of the Twin­nies around the world” w kat­e­gorii wiekowej 4 – 11 lat. 

czy­taj dalej

Pozbądź się niepotrzeb­nych gratów 12 kwiet­nia 2012

Masz na strychu starą kanapę i nie wiesz co z nią zro­bić? W pokoju stoi telewizor, który już od dawna nie odbiera? W ostat­nim tygod­niu kwiet­nia w Bielsku-​Białej ruszy wiosenna akcja zbiera­nia odpadów wielkogabarytowych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.