Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Dla każdego coś ciekawego 2 marca 2012

Co zro­bić gdy bolą stawy? Jak żyć z dyskopatią? Co jadał Chopin?… Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można usłyszeć pod­czas dar­mowych wykładów, jakie będą się odby­wać w Bielsku-​Białej przez cały marzec.

czy­taj dalej

Weź bab­cię i zrób­cie lus­tro 2 marca 2012

Za dwa tygod­nie dzieci w towarzys­t­wie mam lub babć będą mogły nauczyć się tworzenia pięknych prac w tech­nice mozaiki. Warsz­taty odbędą się 17 marca w Galerii BWA, ale ponieważ liczba miejsc jest ogranic­zona, już teraz należy dokony­wać zapisów!

czy­taj dalej

Ulu­bione drzewa inter­nautów. Konkurs na Drzewo Roku 2012 2 marca 2012

Buk z Isteb­nej, wierzba z Katowic i pla­tan z Kóz znalazły się w finale ogólnopol­skiego konkursu Drzewo Roku 2012. To drzewa, które mają niezwykłe historie…

czy­taj dalej

Dobra wiado­mość dla młodych mam 1 marca 2012

Ponad setka biel­s­kich dzieci po raz pier­wszy przyszła dzisiaj do nowego żłobka. Wczo­raj odbyło się ofic­jalne otwar­cie nowej placówki. Prezy­dent Bielska-​Białej zapewnił, że ta inwest­y­cja w 100% zaspokoi zapotrze­bowanie na takie usługi w naszym mieś­cie. To bardzo dobra wiado­mość dla młodych mam.

czy­taj dalej

Czwarte piętro dla stu­den­tów 29 lutego 2012

Rek­tor Akademii Techniczno-​Humanistycznej w Bielsku-​Białej prof. dr hab. inż. Ryszard Bar­cik ofic­jal­nie otworzył w poniedzi­ałek 27 lutego 2012 r. najwyższą kondy­gnację głównego gmachu dydak­ty­cznego uczelni.

czy­taj dalej

Czechowice-​Dziedzice. Powiedzą Ci jak założyć własną firmę 29 lutego 2012

Już jutro (1 marca) Urząd Skar­bowy w Czechowicach-​Dziedzicach orga­nizuje spotkanie infor­ma­cyjne dla osób, które zamierzają pod­jąć własną dzi­ałal­ność gospodarczą.

czy­taj dalej

Konkurs na logo powiatu pszczyńskiego 28 lutego 2012

4 tyś zło­tych czeka na pomysło­daw­ców na nowe hasło i logo powiatu pszczyńskiego. Konkurs ma charak­ter otwarty i skierowany jest nie tylko do samych grafików, artys­tów plas­tyków czy spec­jal­istów zaj­mu­ją­cych się pro­jek­towaniem, ale również pasjonatów, uczniów oraz studentów.

czy­taj dalej


Czechowice-​Dziedzice. Nabór do przed­szkoli 28 lutego 2012

Już od 1 marca zapisy dzieci do przed­szkoli w Czechowicach-​Dziedzicach będą odby­wać się drogą elek­tron­iczną. Możli­wość rejes­tracji inter­ne­towej ma usprawnić całą akcje i zaoszczędzić czas rodziców.

czy­taj dalej

Trwa nabór na staże w Cieszynie 27 lutego 2012

Nabór wniosków na staże w Powia­towym Urzędzie Pracy w Cieszynie rozpoczął się 6 lutego, a pier­wszych zain­tere­sowanych jest już prawie trzystu. Na tę formę akty­wiz­a­cji bezro­bot­nych przez­nac­zono z Fun­duszu Pracy i z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego 3,2 mln złotych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.