Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Rozwi­jaj swoje pasje — propozy­cje warsz­tatów w Biel­sku i okol­icy 31 sierp­nia 2011

Bielsko-​Biała to miasto akty­wnych kobiet! Gdzie może­cie zdoby­wać nowe umiejęt­ności, rozwi­jać swoje pasje lub po prostu spędzić miło czas? Takich miejsc szukało Bab­skie Biel­sko. Zobacz­cie, co udało nam się znaleźć.

czy­taj dalej

Zakładamy własną firmę krok po kroku 28 sierp­nia 2011

Coraz więcej kobiet postanawia założyć własną firmę. Jakie kroki musi pod­jąć kobi­eta, aby własna dzi­ałal­ność gospo­dar­cza stała się realna? Czy ist­nieją pro­gramy, dotacje i szkole­nia wspo­ma­ga­jące dla takich osób?

czy­taj dalej

Kon­gres Kobiet w Warsza­wie — jedźmy tam razem! 14 sierp­nia 2011

Quo vadis Pol­sko, quo vadis świecie, quo vadis kobieto? — to tegoroczne hasło Kon­gresu Kobiet, który odbędzie się 17 – 18 wrześ­nia w Warsza­wie. Sprawy kon­gresu doty­czą wszys­t­kich kobiet w Polsce, dlat­ego zachę­camy — jedź­cie z nami!

czy­taj dalej

Co-​working czyli biuro za grosze już na Podbeskidziu! 8 sierp­nia 2011

Pomysł pojawił się kilka lat temu jako odpowiedź na ros­nące zapotrze­bowanie na wyna­jem biura na godziny. I był to strzał w dziesiątkę. Teraz taka propozy­cja też na Podbeskidziu! 

czy­taj dalej

Wakacje w mieś­cie dla najmłod­szych 7 sierp­nia 2011

Wakacje już prawie na półmetku. Niek­tóre dzieci powró­ciły z kolonii, wyjazdów z rodzi­cami czy odwiedzin u rodziny. Inne w ogóle nie miały możli­wości spędzenia wakacji poza domem. Dla tych wszys­t­kich, którzy w sierp­niu zostają w mieś­cie jest kilka propozy­cji, by nie siedzieć całymi dni­ami w domu przed kom­put­erem czy telewizorem.

czy­taj dalej

E-​biznes szansą dla młodych matek 31 lipca 2011

Czym jest e-​biznes? Dlaczego jest szansą dla młodych matek? Gdzie znaleźć pomoc w założe­niu tego typu firmy? O tym pisze dziś Bab­skie Bielsko.

czy­taj dalej

Coach­ing kluczem do sukcesu 28 lipca 2011

Fes­ti­wal Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko pro­muje akty­wne kobi­ety i zachęca do pode­j­mowa­nia nowych wyzwań i akty­wności w różnych dziedz­i­nach – niek­tórych być może do tej pory nieod­kry­tych. Dziś wywiad z Anną Turyną, psy­cholo­giem i coachem.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.