Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Tem­aty­czne Warsz­taty Eduka­cyjne dla dorosłych kole­jny raz! 4 listopada 2013

Śląski Ośrodek Fun­dacji Praesterno po raz kole­jny orga­nizuje Tem­aty­czne Warsz­taty Eduka­cyjne przez­nac­zone dla dorosłych mieszkańców Biel­ska — Białej. Warsz­taty są finan­sowane ze środ­ków gminy Biel­sko — Biała i przez­nac­zone dla jej mieszkańców. Udział w nich jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Cztery Pory Roku — warsz­taty recytatorsko-​plastyczne dla młodzieży 29 października 2013

Żywiecki klub Śrubka zaprasza na Fes­ti­wal Cztery Pory Roku, tym razem w jesi­en­nej odsłonie. Jest to cyk­liczna impreza skierowana do utal­en­towanej młodzieży. Można w jej ramach brać udział w turnieju recy­ta­torskim lub plas­ty­cznym. Edy­cja jesi­enna odbędzie się już 23 listopada 2013 roku.

czy­taj dalej

Zna­jo­mość języków – Twoje okno na świat i klucz do sukcesu 25 października 2013

Powodów, dla których warto uczyć się języków obcych jest całe mnóstwo. Dzisiaj, kiedy jesteśmy tak mobilni, często zmieni­amy pracę, adres zamieszka­nia, podróżu­jemy po świecie, po glob­al­nym internecie, cią­gle uczymy się nowych rzeczy z różnych dziedzin, zna­jo­mość języków jest wręcz nieodzowna.

czy­taj dalej

Co nam daje praca? Jak na nas wpływa jej brak? 25 października 2013

W dzisiejszych cza­sach znalezie­nie pracy jest bardzo ciężkie. Na rynku pracy źle się dzieje. Coraz częś­ciej młodzi ludzie po stu­di­ach nie mogą znaleźć zaję­cia w swoim zawodzie. Również częste są zwol­nienia po mniej-​więcej 20 lat­ach pracy. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze życie osobiste.

czy­taj dalej

Święto Dyni. Wygraj bilety na rodzinne warsz­taty! 23 października 2013

Już w najbliższą sobotę, 26 października 2013 r., w Willi Słonecznej w Dębowcu będzie miało miejsce wyjątkowe Święto Dyni. W jego ramach odbędą się m.in. warsz­taty kuli­narne pod okiem Michała Kochaniewicza oraz „Dyni­aki Zawa­di­aki”, czyli warsz­taty z samodziel­nego robi­enia dyniowych zabawek dla dzieci. Będzie też dar­mowy pokaz warzenia piwa dyniowego oraz latte z dyni! Bab­skie Biel­sko gorąco poleca to wydarze­nie! Mamy dla Was także ciekawy konkurs, w którym do wygra­nia jest zaprosze­nie dla dziecka i rodzica.

czy­taj dalej

Sto lat biel­skiego „Ekonoma” 23 października 2013

Sala Redu­towa „Pod Orłem” już w najbliższy piątek, 25 października 2013 r., stanie się sceną dla uroczys­tości obchodów stule­cia biel­skiego Zespołu Szkół Eko­nom­icznych im. Michała Kaleckiego.

czy­taj dalej

Spotka­nia z man­dalą przy dźwiękach muzyki etnicznej w Kubiszówce 22 października 2013

Jed­nym z dzi­ałań w ramach pro­jektu „Kobi­ety z pasją”, któremu patronuje Bab­skie Biel­sko, są jesi­enne spotka­nia z man­dalą przy dźwiękach muzyki etnicznej. jak stworzyć man­dalę? Jakie zalety ma taka kreacja? O tym można było się przekonać na dwóch spotka­ni­ach, które już miały miejsce. Przed nami zaś kole­jne — 25 października i 8 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

Bądź EKO! Zabierz dzieci na plas­ty­czne warsz­taty recyk­lin­gowe 22 października 2013

Z nikomu niepotrzeb­nych śmieci i odpadów można zro­bić wspani­ałe, piękne, a przede wszys­tkim eko­log­iczne lalki i pacynki. Warsz­taty recyk­lin­gowe to wspani­ała okazja, by nauczyć nasze dzieci­aki eko­log­icznego pode­jś­cia do odpadów. Oprócz świet­nej zabawy najmłodsi będą bogatsi w świado­mość, że ze zwykłych śmieci można zro­bić coś „fajnego”. Pon­adto zaję­cia poprowadzi Bar­bara Wrona – doświad­c­zony instruk­tor zajęć kreaty­wnych. Warsz­taty już 31 października 2013 roku!

czy­taj dalej

Śladami prze­mysłu, czyli jesi­enna wys­tawa w Biel­sku 21 października 2013

Bielsko-​Biała to miasto z bogatą i ciekawą his­torią, zwłaszcza jeśli chodzi o rozk­wit suki­en­nictwa. Jeśli intere­su­jesz się his­torią miasta, to na pewno ucieszy cię fakt, że od początku października 2013 r. w Muzeum Tech­niki i Włóki­en­nictwa można podzi­wiać stałą wys­tawę, zaty­tułowaną „Z dziejów prze­mysłu w Bielsku-​Białej”.

czy­taj dalej

Canon i Foto­Plus zapraszają na dar­mowe warsz­taty fotograficzne! 18 października 2013

Canon i Foto­Plus, w ramach biel­skiego Foto Art Fes­ti­valu, zapraszają na dar­mowe warsz­taty fotograficzne, które odbędą się już w dni­ach 19 – 20 października 2013 r., w Domu Kul­tury Włók­niarzy. Ich tem­atyką będzie to, jak lep­iej fotografować i filmować. 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.