Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Cieszyn naszej wyobraźni — rzeka Olza”. Warsztaty

Cieszyński zamek zaprasza na rodzinne warsz­taty pod tytułem „Cieszyn naszej wyobraźni – rzeka Olza”, które odbędą się 20 lipca 2014 roku. Będzie to już drugie spotkanie z tego cyklu, którego celem jest lep­sze poz­nanie Cieszyna oraz znalezie­nie pomysłów na jego uatrakcyjnienie.

Cen­trum drugich warsz­tatów będzie rzeka Olza, która od lat była rzeką graniczną między pol­skim a czeskim Cieszynem. Pod­czas spaceru przy­rod­niczego z Alek­san­drą Dordą zas­tanow­imy się nad lep­szym wyko­rzys­taniem brzegów Olzy oraz Puńcówki. Następ­nie zostanie urząd­zony piknik, a dla maluchów — kreaty­wne zabawy pod okiem ani­ma­torki Magdy Paluch – Pasz. Warsz­taty dedykowane są wszys­tkim! Nie musisz mieć przy­rod­niczych zain­tere­sowań, wystar­czy, że chcesz miło spędzić czas w mal­own­iczym otocze­niu. Już teraz zbieraj kon­cepcje i pomysły na zagospo­darowanie brzegów. Zostaną one chęt­nie wysłuchane, a być może także zrealizowane.

Kiedy? Gdzie?

20 lipca 2014 r., godz. 10.0014.00. Zbiórka o godz. 9.50 na parkingu przy kom­plek­sie sportowym „Pod Wałką” (róg Al. Łyska i ul. Bolko Kantora).

Ile?

Udział w warsz­tat­ach jest bezpłatny! Zgłoszenia: tmajorek@​zamekcieszyn.​pl /​tel. 504 565 335

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.