Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Jak mówić, żeby inni słuchali? Warsz­tat z Dorotą Szczepanik

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że rozmówca cię nie rozu­miał, choć bardzo się starałaś? A może to ty usiłowałaś zrozu­mieć, o co chodzi rozmówcy? Czy wiesz, co przekazuje twoje ciało, nawet wtedy, gdy nic nie mówisz? Bab­skie Biel­sko wraz z Dorotą Szczepanik mają przy­jem­ność zaprosić do udzi­ału w warszta­cie, który odbędzie się 29 lipca 2014 roku, a jego tem­atem będzie właśnie to, jak mówić, by inni słuchali.

PRO­GRAM WARSZTATU

1. Komu­nikacja niewer­balna, czyli co mówi twoje ciało?
 – Najważniejsze aspekty mowy ciała — na co warto zwró­cić uwagę, by twoje ciało wspier­ało cię w rozmowie.

2. Czy wiesz, co przekazu­jesz?
 – Dlaczego nie zawsze się rozu­miemy?
 – Co tak naprawdę zaw­iera się w two­jej wypowiedzi?
 – Dlaczego nie zawsze mówimy to, co chcemy powiedzieć?
 – Co odbier­ają kobi­ety, a co mężczyźni, czyli roz­maitości damsko-​męskie.

3. Jakim jesteś słuchaczem, czyli o pułap­kach kon­wer­sacji.
 – Jak więc mówić, aby inni słuchali… i rozu­mieli?
 – I jak poradzić sobie, kiedy emocje buzują?

4. Obrona włas­nego zda­nia — co zro­bić, gdy rozmówca cię atakuje?

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Udział w warszta­cie to koszt 70 zł *.

Obow­iązują zapisy na adres: redakcja@​babskiebielsko.​pl .

Opłatę należy uiś­cić na podany numer konta:

Fun­dacja Roz­woju i Edukacji MIK­STURA
ul. Polna 186, Bielsko-​Biała 43 – 305
Idea Bank: 13 1950 0001 2006 0463 3853 0002

* Koszt warsz­tatu dla uczest­niczek czer­w­cowego spotka­nia „Bab­skiego Biz­nesu” poświę­conego budowa­niu pewności siebie — 60 zł.

GDZIEKIEDY?

29 lipca 2014 r., godz. 18.00 – 20.30

ul. 11 Listopada 10 (na domo­fonie: 17), Bielsko-​Biała

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

***

Ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych Pań warsz­tat został odwołany.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.