Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Morska przy­goda i przy­ja­ciele lisa, czyli warsz­taty artysty­czne dla dzieci

Bab­skie Biel­sko i Park Eduka­cyjny „Inter­akcje” zapraszają dzieci do odby­cia wspól­nej warsz­ta­towej podróży, która poprowadzi przez świat zwierząt. Tych całkiem dzi­kich i tych domowych, tych lata­ją­cych, a także tych pły­wa­ją­cych. Za pomocą roz­maitych tech­nik i zróżni­cow­anych mate­ri­ałów mali uczest­nicy warsz­tatów stworzą wyjątkowe rzeczy. 21 lipca 2014 roku wraz z lisem i jego przy­jaciółmi zapoz­nają się z mieszkań­cami świata zwierząt. 22 lipca nato­mi­ast dzieci wezmą udział w morskiej przygodzie!

LISPRZYJACIELE

21. lipca 2014 /​godz. 15.00 – 17.00

Warsz­tat dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Cena: 35 zł.

Sym­pa­ty­czny rudzi­elec, a także egzo­ty­czne ptaki, bar­wne motyle, domowe kocury, syczące węże i cała zwierzęca menaże­ria będą bohat­erami tych warsz­tatów. Świat zwierząt jest bardzo wdz­ięcznym tem­atem – jedne stworzenia budzą nasz zach­wyt, inne wywołują lęk (klasy­czny przykład: pająki i węże). Chyba każdy z nas ma w królest­wie zwierząt swoich faworytów!

Uczest­nicy najpierw stworzą od pod­staw swoje własne księgi ulu­bionych zwierząt z ilus­trac­jami i opisami, posiłku­jąc się m.in. tech­nikami scrap­bookingu i kolażu. Potem każdy z nich wykona wybrane przez siebie zwierzaki za pomocą całego wach­larza mate­ri­ałów – kora­lików, piór, krysz­tałów i nakle­jek, ozdob­nych papierów… Przy okazji dzieci poz­nają wiele cieka­wostek na temat zwierząt.

Warsz­tat poprowadzą ani­ma­torzy Parku Eduka­cyjnego „Interakcje”.

MORSKA PRZY­GODA

22. lipca 2014 /​godz. 15.00 – 17.00

Warsz­tat dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. Cena: 35 zł.

Wyrusz z nami w nieza­pom­ni­aną waka­cyjną podróż! Wsiądź na łódź, poz­naj morskie stwory i zdobądź ukryty na wyspie skarb. Dopłyń do egzo­ty­cznych krain, staw czoła piratom, odwiedź nad­morskie miasta i morskie latarnie. A przy tym baw się wyśmienicie!

W cza­sie warsz­tatu dzieci stworzą własne przestrzenne mapy, na które nan­iosą trasy do ukry­tego skarbu, przeszkody oraz inne obiekty. Zapro­jek­tują też i wykon­ają flotę łódek, okrętów, state­czków, które – jak wiadomo – są niezbędne, by dotrzeć do tajem­niczej wyspy. Później uczest­nicy wykreują stworzenia, które można spotkać w mors­kich odmę­tach i na plaży. Oraz te, których spotkać nie można, bo… zostaną wymyślone przez kreaty­wne dzieciaki!

Warsz­tat poprowadzą ani­ma­torzy Parku Eduka­cyjnego „Interakcje”.

ZAPISY

Koszt udzi­ału w poje­dynczym warszta­cie to 35 zł. Koszt udzi­ału w całości – 60 zł. W cenę wlic­zone są wszys­tkie mate­ri­ały, a także poczęs­tunek. Ze względu na limit miejsc (maks. 15 osób) obow­iązują zgłoszenia na adres: redakcja@​babskiebielsko.​pl i wpłata do dnia 17 lipca 2014 roku.

Dane do przelewu:

Fun­dacja Roz­woju i Edukacji MIKSTURA

ul. Polna 186, Bielsko-​Biała 43 – 305

Idea Bank: 13 1950 0001 2006 0463 3853 0002


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.