Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Prze­wod­nik czeka także w Bielsku-​Białej

Prze­wod­nik czeka” — pod taką nazwą także w Bielsku-​Białej można wziąć udział w cyklu bezpłat­nych wycieczek z prze­wod­nikiem, które na celu mają zaprezen­towanie ciekawych ze względów kul­tur­owych i his­to­rycznych miejsc na mapie naszego miasta. Orga­ni­za­torami przed­sięwz­ię­cia są Pol­skie Towarzystwo Turystyczno-​Krajoznawcze Odd­ział Podbeskidzie w Bielsku-​Białej i miasto Bielsko-​Biała.

12 lipca 2014 r. (sob­ota) – Śród­mieś­cie Białej (34 godziny)

Most na rzece Białej – spacer ul. 11 Listopada – Plac Wol­ności z Domem Suki­en­ników – Hotel Pod Czarnym Orłem z Salą Redu­tową – Kamienica pod Żabami – Koś­ciół p.w. Opa­trzności Bożej – Ratusz. Prze­wod­nik: Juliusz Borth.
Spotkanie z prze­wod­nikiem: ul. 11 listopada przy pom­niku Rek­sia, godz. 9.00.

26 lipca 2014 r. (sobota) – Bielsko-Biała miasto wielu kul­tur (34 godziny)

Ewan­gelicki Biel­ski Syjon – plac Marcina Lutra z koś­ciołem ewangelicko-​augsburskim im. Zbaw­iciela – Kat­e­dra św. Mikołaja – cmen­tarz ewan­gelicki w Białej – Żydowska Gmina Wyz­nan­iowa i cmen­tarz żydowski. Spotkanie z prze­wod­nikiem: Plac Chro­brego, godz. 9.00.

9 sierp­nia 2014 r. (sobota) – Bielsko-Biała miasto wielu kul­tur (34 godziny)

Ewan­gelicki Biel­ski Syjon – plac Marcina Lutra z koś­ciołem ewangelicko-​augsburskim im. Zbaw­iciela – Kat­e­dra św. Mikołaja – cmen­tarz ewan­gelicki w Białej – Żydowska Gmina Wyz­nan­iowa i cmen­tarz żydowski. Spotkanie z prze­wod­nikiem: Plac Chro­brego, godz. 9.00.

23 sierp­nia 2014 r. (sobota) – Trakt cesarski i oko­lice (34 godziny)

Pl. Św. Mikołaja – rynek Starego Miasta – Pl. Chro­brego – Teatr Pol­ski – Pl. Smolki – Ratusz – koś­ciół p.w. Opa­trzności Bożej w Białej – Pl. Wojska Pol­skiego – Pl. Wol­ności. Spotkanie z prze­wod­nikiem: Pl. Św. Mikołaja, godz. 9.00.

Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów — wystar­czy w wybranym ter­minie zgłosić się w wyz­nac­zonym miejscu spotka­nia przed godz. 9.00. W przy­padku bardzo dużej liczby chęt­nych do zwiedza­nia, o udziale decy­duje kole­jność zgłasza­nia się w punkcie zbiórki. Maksy­malna liczeb­ność grupy wynosi 50 osób. Na miejscu prze­wod­nik sporządzi listę uczest­ników. Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć TU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.