Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Gwiazd naszych wina” — recenzja książki

Czy macie takie książki, które przeczy­tałyś­cie w mniej niż 3 dni? Dla mnie jedną z nich była „Gwiazd naszych wina” autorstwa Johna Greena.

Bohaterką jest Hazel Grace Lan­caster, 17-​latka z wyrok­iem śmierci. Ona jest nar­ra­torką opowieści. Gdy miała 13 lat, zdi­ag­no­zowano u niej raka tar­czycy i nie dawano dużych szans na przeży­cie. Jej dni udało się przedłużyć dzięki ekspery­men­tal­nej kuracji, która jed­nak ma znaczące efekty uboczne – w płu­cach Hazel zbiera się woda, która pewnego dnia może doprowadzić do jej uduszenia. Każdy dzień bez ataku to dla dziew­czyny bło­gosław­ieństwo. Na grupie wspar­cia dla dzieci z nowot­worami poz­naje 18-​letniego Augus­tusa Watersa (Gus) – weterana raka kości z amputowaną nogą, mającego 85 pro­cent szans na wyzdrowie­nie. Ich miłość wybucha w bardzo fil­mowy sposób – szy­bko i spon­tan­icznie. Obser­wu­jąc kole­jne etapy ich miłości, sami chcemy przeżyć takie uczu­cie, tylko z happy endem…

On wyko­rzys­tał swoje marze­nie, które „dostał” od fun­dacji wspier­a­jącej chorych na raka, żeby spełnić jej najwięk­sze marze­nie – spotkanie z ulu­bionym pis­arzem, Peterem van Houtenem, autorem„Ciosu udręki” — biblii Hazel. Jest to książka o Annie chorej na raka, z którą Hazel się iden­ty­fikuje. Książka w znaczą­cym mon­ecie się urywa i Hazel chce za wszelką cenę dowiedzieć się, co się dalej stało. Moim zdaniem jest to dla niej pewien rodzaj ter­apii. Zna­jąc dal­sze losy rodziny Anny, jej samej będzie łatwiej ode­jść – będzie mieć poczu­cie, że jej rodz­ice także dadzą sobie radę.

Zarówno Hazel, Gus, jak i Issac (ich przy­ja­ciel z grupy wspar­cia, niewidomy przez nowotwór oczu ) są bohat­erami, których chci­ałoby się mieć za przy­jaciół. Nowot­wory w tak młodym wieku są tak samo niespraw­iedliwe w real­nym życiu, jak i w książce. Mimo tylu prze­ci­wności losu bohaterowie nie tracą zapału do życia i radości – potrafią żartować z samych siebie. Ilu z nas by tak potrafiło? Autor za pomocą bohaterów, w myśl maksymy „Carpe diem”, uczy cieszenia się małymi rzeczami: słońcem na niebie, czy tym, że sami jesteśmy w stanie wejść po schodach, co bywa trudne dla bohaterów. Kole­jną moty­wu­jącą czytel­nika kwestią są cytaty umieszc­zone w domu Gusa – „Przy­ja­ciele są najważniejsi”, „Bez cier­pi­enia nie ma szczęś­cia”… Fas­cynu­jący jest sposób, w jaki są pogodzeni ze swoim ode­jś­ciem, które musi niebawem nastąpić. Chcą, żeby życie ich najbliższych toczyło się zwycza­jnie. Przez chorobę są nadzwyczaj dojrzali. Taka jest też miłość Hazel i Gusa.

Od pewnego momentu książki łzy lecą stru­mieni­ami, i to nie tylko bohaterom. Jesteśmy świad­kami ostat­nich dni jed­nego z nich. Widz­imy skutki uboczne chemioter­apii, walkę o zwycza­jną śmierć — bez użala­nia się nad sobą, nadopiekuńc­zości najbliższych, oraz o jak najdłuższą samodziel­ność. Przeży­wamy ode­jś­cie wraz z rodz­iną i najbliższymi. Dochodz­imy do wniosku, że każdego z nas może to spotkać.

Dla mnie oso­biś­cie najbardziej prze­j­mu­ją­cym frag­mentem był przed-​pogrzeb, pod­czas którego przy­ja­ciele wygłaszali mowy pożeg­nalne dla umier­a­jącego – chciał być obecny na włas­nym pogrze­bie. Niestety, podob­nie jak w ulu­bionej książce Hazel, nie wiemy co się dzieje dalej z bohat­erami. Czuję niedosyt infor­ma­cji. To jed­nak równoczes­nie bardzo prze­myślane zakończe­nie. Autor pozostawia głównego bohat­era w chwili, kiedy uświadamia sobie, że dokonał właś­ci­wego wyboru, otwier­a­jąc się na miłość. Oprócz uczenia, żeby cieszyć się każdą chwilą, książka pokazuje, w jaki sposób umier­a­jący chcą być trak­towani, i jak dla nich ważné jest decy­dowanie o swoim życiu.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.