Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

51. Tydzień Kul­tury Beskidzkiej

Już 26 lipca 2014 roku zacznie się najdłuższy doty­chczas, bo dziewię­ciod­niowy, Tydzień Kul­tury Beskidzkiej. Od 51 lat fes­ti­wal gro­madzi rzeszę fanów kul­tury folk­lo­rysty­cznej. Jak co roku, oprócz wys­tępów region­al­nych z Pol­ski, będzie można podzi­wiać wys­tępy zespołów folk­lo­rysty­cznych z całego świata.

Jest to niezmi­en­nie najwięk­sza w kraju oraz jedna z najwięk­szych imprez folk­lo­rysty­cznych na świecie. W kilku mias­tach, między innymi w Biel­sku – Białej, Szczyrku, Wiśle, Isteb­nej, Oświęcimiu, Żywcu wys­tąpią setki wykon­aw­ców, solistów, tancerzy z ponad stu zespołów ludowych. Część zespołów uczest­niczy w dwóch imprezach konkur­sowych: Fes­ti­walu Folk­loru Górali Pol­s­kich i Między­nar­o­dowych Spotka­ni­ach Folk­lo­rysty­cznych w Żywcu. 51 Tygod­niowi Kul­tury Beskidzkiej będzie towarzyszyć wiele wydarzeń, takich jak wys­tawy, korowody, uliczne kon­certy, kier­masze oraz Targi Sztuki Ludowej w Żywcu. Impreza odbywa się pod Hon­orowym Patronatem Prezy­denta RP Bro­nisława Komorowskiego.

Szczegółowy pro­gram: KLIK!


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.