Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moc tanga. Tanghetto w Bielsku-​Białej. Fotorelacja

7 czer­wca, w biel­skim klu­bie Kli­mat, odbył się kon­cert argen­tyńskiej grupy Tanghetto, która reprezen­tuje nurt elec­trotanga /​neotanga rodem z Buenos Aires. W cza­sie imprezy można było także podzi­wiać wys­tęp tancerzy i wziąć udział w milondze. Bab­skie Biel­sko patronowało temu wydarzeniu.

Dla miłośników tanga z Biel­ska i okolic kon­cert był niewąt­pli­wie gratką. Muzycy rozpoczęli z godzin­nym opóźnie­niem, ale nie przeszkadzało to licznie zgro­mad­zonym wid­zom w dobrej zabawie. Po prostu ruszyli na parkiet i odd­ali się tańcze­niu tanga. Zresztą milonga trwała cały czas. Dla widza „z zewnątrz”, na co dzień nie związanego z tym zmysłowym tańcem, było to niewąt­pli­wie ciekawe doświad­cze­nie. Tanghetto zaprezen­towało muzykę żywiołową, opartą na klasyce, ale równocześnie nasy­coną wari­ac­jami i inspirac­jami z innych gatunków. Saman­tha Di Paolo i Ismael Lud­man, znakomici tancerze, w cza­sie krótkiego show pokazali, jak można zatańczyć tango na najwyższym poziomie. Był to zde­cy­dowanie jeden z ciekawszych punk­tów programu.

Syl­wia Kruczek

Zdję­cia: Syl­wia KruczekDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.