Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Lip­iec na fil­mowo! Co warto obejrzeć?

W cza­sie wakacji, oprócz słod­kiego leni­u­chowa­nia, warto wybrać się do biel­s­kich i okolicznych kin, które pro­ponują nam szereg ciekawych propozy­cji — nie tylko dla dorosłych!

Biel­skie Kino Stu­dio, mieszczące się przy Studiu Filmów Rysunkowych, zaprasza na włoski film „Czer­wony i niebieski”, który opowiada o trud­noś­ci­ach młodego nauczy­ciela Gio­van­niego Prezioso, który zami­ast miłego pow­i­ta­nia, spotkał się z obo­jęt­noś­cią i niechę­cią uczniów i nauczy­cieli. Jak wybrnie z tego prob­lemu? Przekon­a­j­cie się sami…

„Rękopisy nie płoną” – to kole­jna por­pozy­cja Kina Stu­dio. Jest to irański dra­mat z 2013 roku, opowiada­jący o his­torii Kasra, byłego więź­nia poli­ty­cznego, który postanawia spisać swoje wspom­nienia, ujaw­ia­ni­a­jąc przy tym państ­wowe tajem­nice. Reżyser, Moham­mad Rasoulof, nakrę­cił „Rękopisy..” mimo 20-​letniego zakazu reży­serowa­nia, który dostał od irańskiego rządu.

Lże­jsze propozy­cje zna­jdziemy w Kinie Świt w Czechow­icach – Dziedz­i­cach. Będzie to między innymi „Przy­chodzi facet do lekarza” – fran­cuska kome­dia o młodym mężczyźnie, który jest hipochondrykiem, przez co rujnuje życie swo­jego najlep­szego przy­ja­ciela, lekarza. Lekka kome­dia pole­cana jest w szczegól­ności pan­iom, pod kątem tego, który z naszych panów lubi chodzić do lekarza…

W Kinie Świt będziemy mogły nie tylko obe­jrzeć filmy z reper­tu­aru, ale też wziąć udział w spek­taklu muzy­cznym „Krakowiacy i górale”, wys­taw­ianym przez Czechow­icki Teatr Muzy­czny Movi­mento. Jest to kome­dia muzy­czna na pod­stawie libretta Woj­ciecha Bogusławskiego z 1794 roku, która będzie mieć swoją pre­mierę 22 lipca o godzinie 16.00.

W biel­skim Heliosie oraz Cin­ema City również zna­jdziemy kilka ciekawych propozy­cji. Domin­ują wśród nich oczy­wiś­cie kome­die. „Rodzinne rewolucje” to film o samot­nych rodz­i­cach, którzy po nieu­danej randce postanaw­iają ngdy więcej się nie spotkać, aż tu nagle okazuje się, że są na siebie skazani w afrykańskim kuror­cie. Adam San­dler oraz Drew Bar­ry­more w rolach głównych są gwarancją, że nikt nie wyjdzie z kina znudzony.

„Stu­latek, który wyskoczył przez okno i zniknął” – najlep­sza kome­dia tego lata. Adap­tacja best­sellerowej powieści Jonasa Jonas­sona. Opowiada o pewnym starszym panu, który w swoje setne urodziny postanawia uciec przez okno z domu seniora. Co za tym idzie, śmiesznym sytu­acjom nie ma końca. Wal­izka pełna pieniędzy, banda moto­cyk­listów, słoń-​cyrkowiec, ang­iel­ski gangster-​choleryk, najbardziej fleg­maty­czny polic­jant świata – to tylko niek­tóre ele­menty skład­owe filmu.

„Zaczni­jmy od nowa” – najnowszy film Keiry Knight­ley, znanej z „Piratów z Karaibów”, opowiada o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć nowy związek oraz nowe życie. Żyjąca w cie­niu swo­jego znanego chłopaka-​muzyka, Gretta – początku­jąca wokalistka, spo­tyka na swo­jej drodze Dana, pro­du­centa muzy­cznego, który właśnie rozs­tał się z żoną. Wzrusza­jąca, pełna miłości oraz dobrej muzyki his­to­ria, która zau­roczy nie tylko kobiety.

W cza­sie lata kina nie zapom­i­nają także o najmłod­szych. Helios zaprasza na Filmowe Poranki ze Scooby – Doo. Najbliższy odbędzie się w niedzielę, 20 lipca, o godz. 10.30. Oprócz seansu na najmłod­szych czekają konkursy, zabawy, ale także „Akademia Detek­tywa”, która kończy się uzyskaniem „Detek­ty­wisty­cznej Licencji”. Żeby ją zdobyć, najpierw trzeba prze­jść przez szereg różnych misji. Na najmłod­szych czekają także kon­tynu­acje bajek, które szturmem zdobyły ich serca – „Rio 2 oraz „Jak wytre­sować smoka 2.

Rewela­cyjna bajka „Gang wiewióra” to niezwykła kome­dia do… chru­pa­nia! Wyg­nany z parku wiewiór Surly orga­nizuje ekipę do obrabowa­nia spiżarni z orzechami. Swoich głosów uży­czyli w filmie Sonia Bohosiewicz, Cezary Pazura oraz Andrzej Grabowski.

Adresy kin:

Kino Stu­dio /​ul. Cieszyńska 24, Bielsko-​Biała

Kino Świt /​ul. Niepodległości 42, Czechowice – Dziedzice

Helios /​ul. Mostowa 5, Cen­trum Hand­lowe Sfera, Bielsko-​Biała

Cin­ema City /​ul. Leszczyńska 20, Cen­trum Hand­lowe Gem­ini Park, Bielsko-​Biała

Dominika TwardzikDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.