Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zakopower chary­taty­wnie w Żywcu

Sławek Jędrze­jko i Przy­ja­ciele, Miejskie Cen­trum Kul­tury w Żywcu oraz Fun­dacja „Poma­luj Nasz Świat„ zapraszają na wielki kon­cert chary­taty­wny, który odbędzie się 8 sierp­nia 2014 roku, w żywieckim Amfiteatrze pod Gro­jcem. Dla Sławka, który uległ wypad­kowi i obec­nie wal­czy o powrót do sprawności, zaśpiewają Zakopower i Heart­break­ers! Imprezę poprowadzi Paulina Młynarska.

Sławek wiosną tego roku miał wypadek na nar­tach — zła­mał krę­gosłup i nie może chodzić. Na stoku jed­nak nie poniosła go brawura, nie było pręd­kości. Była chwila nieuwagi, która mogła przy­darzyć się każdemu z nas, a za którą Sławek musiał zapłacić tak wielką cenę. Rozpoczęta reha­bil­i­tacja może trwać latami, a potrzeby finan­sowe są w związku z nią ogromne.

W pro­gramie na 8 sierp­nia zna­jdziemy m.in. gril­lowanie z Char­liem z Mas­ter Chefa, atrakcje dla dzieci, spotka­nia z fizjoter­apeu­tami. Już teraz na spec­jal­nym kon­cie na Alle­gro („NaZdrowie_​Slawku”) licy­towane są przed­mioty od dar­czyńców, takie jak prze­jażdżka z Adamem Małyszem samo­cho­dem Codrive, tren­ing na quadzie z Wicemistrzem Świata 2014 z Dakaru — Rafałem Sonikiem, far­tuch Mas­terchefa z auto­grafami jurorów pro­gramu, książka kucharska Gor­dona Ram­saya z auto­grafem, kask z auto­grafami pol­skiej reprezen­tacji Pol­ski w skokach nar­cia­rs­kich. Więcej infor­ma­cji o licy­tac­jach i infor­ma­cje o Sławku zna­jdziecie TUTU.

Grupa Zakopower pow­stała z inic­jatywy pochodzącego z Zakopanego wokalisty i skrzypka Sebas­tiana Karpiela-​Bułecki, który z wyk­sz­tałce­nia jest architek­tem. Do współpracy zaprosił on swoich przy­jaciół, którzy od lat grali trady­cyjną muzykę góral­ską — Bartka Kudasika, Wojtka Topę, Józka Chyca-​Scepona. Skład dzi­ała­jącego od 2005 roku Zakopower uzu­peł­ni­ają: Piotr Rych­lec, Tomasz Kraw­czyk, Michał Trąb­ski i Łukasz Moskal. Wszyscy mają bogate doświad­czenia muzy­czne, zdoby­wane zarówno na roz­maitych imprezach folk­lo­rysty­cznych, jak również dzięki współpracy ze Zbig­niewem Namysłowskim, Woj­ciechem Waglewskim, Zbig­niewem Preis­nerem czy Anną Tret­ter. Brali udział w nagra­ni­ach płyt Kayah i Bre­gović, Kolędy Pospieszalskich.

Hat­break­ers to akusty­czne granie, które od niedawna nie stroni od elek­tron­icznych brzmień. To soulu­jąca mieszanka ener­gety­cznego soczys­tego gra­nia z chill­outowym fin­iszem. Nie na darmo grupa zbiera ostat­nio recen­zje „jed­nego z najbardziej czad­owych zespołów w Krakowie”.

Kiedy?

8 sierp­nia 2014 r., godz. 17.30

Gdzie?

Amfiteatr pod Grojcem

ul. Gro­jec 50, Żywiec

Ile?

Wstęp na wydarze­nie — cegiełki 10zł.

Dzieci mają wstęp wolny.

Szczegóły wydarzenia:

KLIK!


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.