Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Bądź jak Audrey Hep­burn — fryzura i mak­i­jaż ślubny krok po kroku

Aby upodob­nić się do Holly Golightly, wystar­czy zas­tosować się do kilku prostych zasad. Kluc­zowe w jej mak­i­jażu są: piękna skóra, wyraziste brwi, mocna linia rzęs oraz pastelowe barwy dopeł­ni­a­jące. Konkretna real­iza­cja tych ele­men­tów może zależeć od ksz­tałtu i budowy twarzy oraz indy­wid­u­al­nego stylu.

Przed­staw­iamy instrukcję krok po kroku:

1. Pier­wszym krok­iem do uzyska­nia sty­lowej fryzury jest wygładze­nie włosów oraz wyz­nacze­nie grzy­wki i przedzi­ałka skierowanego w stronę czubka głowy na wysokości źrenicy. Niech będzie jed­nym z boków asym­e­trycznego trójkąta, który wyz­nacza sekcją grzy­wki. Włosy można naw­inąć na grube wałki lub wygładzić szczotką.

2. Po drugie: nieskazitelna cera. Pozby­wamy się cieni oraz niedoskonałości.

3. Aby wysokie upię­cie wyglą­dało ory­gi­nal­nie, można zapleść warkocz dobier­any od włosów na karku aż do czubka głowy. Wszys­tkie włosy oprócz grzy­wki zbier­amy w kitkę. Koniecznie muszą być gładko wyczesane.

4. Kiedy koloryt skóry jest już per­fek­cyjnie wyrów­nany, a włosy z tyłu — ujarzmione, tapiru­jemy grzy­wkę przy nasadzie, aby nadać jej trwały ksz­tałt i nieco unieść. Lakier będzie niezbędny.

5. Twarz mod­elu­jemy za pomocą różu kon­tu­ru­jącego, przez co nada­jemy jej wyraz sub­tel­nej ponęt­ności. Układamy i pod­kreślamy brwi, tak aby ich zarys był zde­cy­dowany. Na kitkę nakładamy wypeł­ni­acz okrągły do koków — jego rozmiar zależy od naszej fan­tazji oraz dłu­gości włosów. Grzy­wkę wyczesu­jemy na bok. Może bardzo delikat­nie opadać na czoło.

6. Aby utr­walić położe­nie grzy­wki, upinamy ją z boku, aby przyle­gała do głowy jak skrzy­dło ptaka.

7. Na powieki nakładamy jasne, pastelowe cie­nie. Doda­jemy charak­terysty­czne, czarne kreski o wznoszącej się linii. Grubość i ostate­czny ksz­tałt kre­sek dopa­sowu­jemy do budowy oka i pref­er­encji, jed­nak im bardziej wyraziste, tym lepiej.

8. Doda­jemy delikatny róż upięk­sza­jący. Dok­le­jamy rzęsy: wybier­amy te gęste i dobrze pod­krę­cone. Pamię­ta­jmy o trwałym, ale hipoa­ler­gicznym kleju!

9. Usta wypeł­ni­amy pomadką w owocowej tonacji. Mak­i­jaż możemy wykończyć rozświ­et­laczem, przez co twarz zyska na świeżości. I gotowe! Przy tak sty­lowej fryzurze możemy śmiało korzys­tać z sze­rok­iego asorty­mentu ozdób do włosów. Dla naszej panny młodej wybral­iśmy fas­cy­na­tor w piórami, który „przy­tulił się” do wysok­iego koka.

Wyko­nanie mak­i­jażu: Maria K. Klim­czak (styl​iste​.eu )

Wyko­nanie fryzury: Justyna Mikuła, Nowa Fala (nowa​-fala​.pl)

Fotograf: Marcin Romański

Źródło: abc​slubu​.pl (abc​slubu​.pl)

www​.face​book​.com/​a​b​c​slubu


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.