Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Cel­lulit — zmora kobiet. Jak z nim walczyć?

Cel­lulit to zmora, która spędza sen z powiek wielu Polkom – zmaga się z nim ponad 85 pro­cent kobiet. Jest utrapi­e­niem zarówno dla tych szczupłych, jak i wal­czą­cych z nad­wagą. Pojawia się na udach, poślad­kach, ramionach i nigdzie nie jest mile widziany. Tak zwana „skórka pomarańc­zowa” dotyka już dziew­częta w cza­sie dojrze­wa­nia. Jest to nierównomierne rozłoże­nie tkanki tłuszc­zowej spowodowane złą dietą, brakiem ruchu lub niepraw­idłowym funkcjonowaniem hormonów.

Ist­nieją trzy rodzaje cellulitu:

  1. - Lipi­d­owy – jest on spowodowany złym metab­o­lizmem tkanki tłuszc­zowej oraz zaj­muje duże obszary ciała, dotyka głównie głęb­sze warstwy skóry.
  2. – Wodny – jest spowodowany zatrzy­maniem wody w orga­nizmie, najczęś­ciej wys­tępuje u kobiet, które dużo chodzą na szpilkach; w miejscu zmian skóra jest miękka i daje się odkształcać.
  3. – Mieszany – najczęś­ciej spo­tykany, charak­teryzuje się zmi­anami zarówno lipi­d­owymi, jak i wodnymi.

Szczegól­nie teraz, w waka­cyjnym okre­sie, każda kobi­eta chce się czuć atrak­cyjnie na plaży. Walkę z cel­lulitem należy prowadzić na wielu frontach, zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Najważniejsza jest zmi­ana stylu życia. Należy postawić na ruch, ruch i jeszcze raz ruch! Jazdę samo­cho­dem, auto­busem zamień na spacer lub jazdę row­erem, na rolkach. Pob­ie­gaj. Wzmoc­nisz mięśnie oraz pozbędziesz się kilku cen­tymetrów. Udowod­niono, że akty­wność fizy­czna jest najlep­szą metodą na walkę z cel­lulitem. Jeśli nie możesz sobie poz­wolić na taki ruch, ćwicz w domu. Przysi­ady, wypady, „row­erki”, „nożyce” dadzą ci gwarancję pięknych nóg.

Zmień dietę! Twór­cami cel­lulitu są fast foody, sól, słody­cze, alko­hol oraz kawa. Jedz małe, ale reg­u­larne posiłki. Słod­kie, gazowane napoje zamień na wodę min­er­alną (źród­lana jest pozbaw­iona więk­szości min­er­ałów). Jeśli nie lubisz czys­tej wody, dodaj do niej pokro­jone truskawki, cytrynę, gre­jpfrut, mandarynki, kiwi, miętę – na co masz ochotę — a stworzysz nat­u­ralną wodę smakową. Kawę zastąp zieloną herbatą, która ma dwa razy więcej kofeiny niż sus­zone ziarna kawy, a przy okazji jej zdrowotne właś­ci­wości wyko­rzysty­wali już starożytni Chińczycy. Zrezygnuj ze słody­czy, zami­ast nich wybieraj owoce – arbuzy, truskawki, czereśnie, granaty, gre­jpfruty. Sól oraz ostre przyprawy zastąp mieszanką ziół, takich jak kolen­dra, oregano, bazylia i majer­anek. Włącz do swo­jej diety pro­dukty z dużą zawartoś­cią potasu: ziem­ni­aki, pomi­dory, gdyż dzi­ałają prze­ci­wo­brzękowo. Wybieraj pro­dukty lekkos­trawne, pokochaj białe ryby, chude mięso, chude sery i ryż, bo przyśpieszają one przemi­anę materii. Jeśli poz­woliłaś sobie na wiec­zorne sza­leństwo z pizzą i słod­kimi drinkami, pomóż swo­jemu orga­niz­mowi na następny dzień wypłukać toksyny, pijąc dużo wody i maślanki (pow­staje ona pod­czas wyt­warza­nia masła, przez co nie ma w sobie tłuszczów, a także reg­u­luje pracę układu pokar­mowego). Na rynku ist­nieją preparaty zwal­cza­jące cel­lulit, jed­nak przyj­mu­jąc je musimy pamię­tać, że same nic nie zdzi­ałają, trzeba naszemu orga­niz­mowi pomóc także na inne sposoby.

W walce ze „skórką pomarańc­zową” ważna jest odpowied­nia pielę­gnacja skóry. W sklepach kos­me­ty­cznych zna­jdziemy różné bal­samy, peelingi czy anty­cel­luli­towe kremy. Warto, biorąc prysznic, zas­tosować peel­ing z kawy z odrobiną cyna­monu oraz oliwy z oli­wek, i codzi­en­nie masować skórę. Nie musisz od razu iść do stu­dia masażu, wystar­czy, że zaopa­trzysz się w roller, który można dostać w każdym sklepie kos­me­ty­cznym. Ukrwi twoją skórę, przez co będzie jędrniejsza oraz elasty­czniejsza. Oczy­wiś­cie w każdym gabinecie kos­me­ty­cznym zna­jdziesz oferty anty­cel­luli­towe, ale podob­nie jak przy preparat­ach far­ma­ceu­ty­cznych należy pamię­tać, że odpowied­nie wyro­bi­e­nie w sobie zdrowot­nych nawyków jest dużo lep­sze dla orga­nizmu oraz dużo tańsze.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.