Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Gala Piękna i Urody odbędzie się w Brennej

9 sierp­nia 2014 roku w kom­plek­sie rekreacyjno-​wypoczynkowym Dolina Leśnicy w Bren­nej odbędzie się Wielka Gala Piękna i Urody, na którą wstęp jest bezpłatny. Odbędą się pokazy mody, fryzur, mak­i­jażu, a także zabiegi. Dodatkowymi atrakc­jami będą piaskowe ani­macje i kon­cert holen­der­skiego muzyka.

Na wybiegu, przy tanecznych ryt­mach, o godz. 15.00 odbędą się pokazy kreacji dams­kich, pięknej biżu­terii, sza­łowych fryzur, czaru­jącego mak­i­jażu. Zobaczymy m.in. odzież Betty Bar­clay, roman­ty­czne i eks­cen­tryczne unika­towe ubiory „mal­owane “obrazami, kreacje wiec­zorowe od Vena Styl Stu­dio, biżu­terię Mayak i Zamar­lik. Per­fume­ria Sina­tra zaprezen­tuje nato­mi­ast naj­ciekawsze nowości spośród per­fum i kos­me­tyki kolorowej. Za fryzury odpowiedzialne będzie stu­dio fryz­jer­skie Marka Kłósko. Uczest­niczki będą mogły też zapoz­nać się z ofertą kos­me­ty­czną Tian-​De, a także z zab­ie­gami wykony­wanymi przy pomocy tych preparatów.

W cza­sie trwa­nia wydarzenia artysta malarz Tigran Vardikyan zademon­struje spek­takl piaskowych ani­macji oraz będzie rysował karykatury na żywo. Muzyk pochodzący z Ams­ter­damu — Hayme Lang­broek — wykona znane prze­boje przy akom­pa­ni­a­men­cie gitary. Obecni też będą: Renata Iwaniec – astrolog, Iwona Kasoń – przed­staw­icielka gabi­netu kos­me­ty­cznego. Odbędą się też degus­tacje potraw przy­go­towanych przez Dolinę Leśnicy. Na koniec będzie miała miejsce loteria.

Gdzie?

Dolina Leśnicy

Brenna, ul. Leśnica 153


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.