Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Akademia Bab­skiego Portfela

Podbeskidzie to region, w którym mieszka i pracuje mnóstwo przed­siębior­czych, dba­ją­cych o swój rozwój i samo­re­al­iza­cję kobiet. Właśnie z myślą o nich Bab­skie Biel­sko uruchamia Akademię Bab­skiego Port­fela. Pier­wsze szkole­nie już w 23 lutego w budynku Pod Orłem (Plac Wol­ności 2/​2, Bielsko-​Biała).

Akademia Bab­skiego Port­fela to autorski cykl spotkań dla kobiet z Podbeskidzia. Celem jest wspar­cie kobiet, nieza­leżnie od wieku, w osią­ga­niu kole­jnych zawodowych sukcesów, rozwi­ja­nia niezbęd­nych biz­né­sowych umiejęt­ności. To także odpowiedź na wiele próśb nadsyłanych przez czytel­niczki por­talu Bab­skie Bielsko.

Każde z planowanych spotkań to także:

  • – akty­wiz­a­cja zawodowa kobiet z Podbeskidzia
  • – budowa społeczności kobiet przedsiębiorczych
  • – rozwój kom­pe­tencji zawodowych kobiet z Podbeskidzia
  • – cykl prak­ty­cznych szkoleń z zakresu biz­nesu, psy­chologii w biz­né­sie, kre­owa­nia wiz­erunku oraz mar­ketingu i PR.
  • ułatwienia wejś­cia na ścieżkę kari­ery i rozwi­janie niezbęd­nych biz­né­sowych umiejętności.

Pilotażowe szkole­nie, które zor­ga­ni­zowałyśmy we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-​Humanistyczną w Bielsku-​Białej, spotkało się z pozy­ty­wnymi opinani od uczest­niczek i dało nam bodziec do real­iza­cji spotkań dla szer­szej grupy odbior­ców. Pier­wsze szkole­nie z social media prowad­zone przez Bartka Raka z SOCJO­MANII cieszyło się świet­nymi opini­ami wśród uczestniczek.

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.