Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Ludowo nam! Folk­lor na weselu

Folkowe, góral­skie wesele, kiedyś pop­u­larny obrzęd ludowy, dziś jest mod­nym tem­atem wesel­nym. Moda w kli­ma­cie folk od niedawna pojawia się coraz częś­ciej w styl­iza­c­jach ślub­nych. Już nie tylko rodowici górale, ale też „cepry” z luboś­cią wyko­rzys­tują ele­menty ludowe na swoich weselach.

“Mijałak cie, chłopce,
Nie mogłak cie minąć,
Nie dajze mi, Boze,
Przy tobie zaginąć.”

Moda ślubna na ludowe wzory to moda zde­cy­dowanie dla cenią­cych ludową trady­cję, styl etno i boho. Ślubny folk to połącze­nie trady­cji z kwiatami, ptakami, haftowanymi gorse­tami i pasami. To duże bran­so­letki, kolorowe chusty i korale z góral­skimi kwiatami. To śluby z duszą i trady­cją. To piękne fol­warki lub drew­ni­ane domy ślubne. To „łąkowe” buki­ety ślubne z dodatkami zboża, maków, siana czy słoneczników. To korzys­tanie z dobrodziejstw natury. Głęboko zako­rzeniona trady­cja sprawia, że Pod­hale do dziś stanowi kluc­zowe miejsce mag­icznych obrzędów i rytu­ałów, które czynią ten najważniejszy dzień w życiu wyjątkowo bar­wnym i pięknym.

Pro­dukcja i pomysł sesji zdję­ciowej: Zespół abc​slubu​.pl
Real­iza­cja sesji zdję­ciowej: Zespół abc​slubu​.pl
Fotografie: Ate­lier Pryz­mat /​www​.ate​lier​pryz​mat​.com
Folkowe suknie ślubne, sukienki dla druhen i koszula męska: Folk Design, Aneta Larysa Knap /​www​.folkde​sign​.pl
Suk­nia ślubna: Annais Bridal /​www​.annais​bri​dal​.pl
Gar­ni­tur: Ves­tus Moda Męska /​www​.ves​tus​.pl
Biżu­te­ria: Apart /​www​.apart​.pl
Buki­ety, butonierka i deko­racje stołu wesel­nego: Vio­letta Krza­czek, Retroflexus /​www​.retroflexus​.pl
Wini­etki, zaproszenia i menu ślubne: Agnieszka Bogusz, Pra­cow­nia Astra, Kraków /​www​.kwiatyas​tra​.com​.pl
Tort: Laura Cup­cakes /​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​L​a​u​r​a​-​c​u​p​c​a​k​e​s​/​449470618492212​?​f​r​ef=ts
Miejsce: Fol­wark Zale­sie /​www​.fol​warkza​le​sie​.pl
Fryzury: Anya, Bali Beauty House /​www​.bal​ibeau​ty​house​.com
Mak­i­jaż: Car­o­line i Monika, Bali Beauty House /​www​.bal​ibeau​ty​house​.com
Mod­elki: Julia Boch­enek, Marta Janda, Joanna Kopeć
Model: Bartłomiej Dmitruk

Źródło: abc​slubu​.pl

www​.abc​slubu​.pl

www​.face​book​.com/​a​b​c​slubuDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.