Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Lato w mieś­cie — sport i samoobrona

Dla wszys­t­kich osób spędza­ją­cych lato w mieś­cie jak co roku Biel­sko – Bial­ski Ośrodek Sportu i Rekreacji zor­ga­ni­zował cykl bezpłat­nych imprez sportowo – rekrea­cyjnych, „Lato w mieś­cie na sportowo 2014”. W tym roku w ofer­cie, oprócz stan­dar­d­owych pozy­cji zawodów sportowych czy warsz­tatów tenisa stołowego, nauki jazdy na rolkach, pły­wa­nia czy tańca pojawia się parę nowych, ciekawych propozy­cji – każdy zna­jdzie coś dla siebie.

Fot. bbosir.bielsko.plKobi­etom szczegól­nie dedykowane są warsz­taty samoo­brony współor­ga­ni­zowane ze szkołą sztuk walki Feniks z Biel­ska — Białej. Na zaję­cia mogą przyjść już dziew­częta ze szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Spotka­nia odby­wają się od 14 do 18 lipca, między godz. 16.0018.00 oraz od 18 do 22 sierp­nia (godz. 16.0018.00) w Hali Wid­owiskowo – Sportowej pod Dębow­cem (ul. Kar­bowa 26). Warsz­taty poprowadzą instruk­torzy szkoły walki Feniks, instruk­torzy BBOSiR oraz przed­staw­iciele Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-​Białej. Pod­czas tych spotkań panie poz­nają pod­sta­wowe tech­niki samoo­brony, nauczą się kon­trolować lęk przed napast­nikiem oraz wyro­bią w sobie nawyk szy­bkiego reagowa­nia w chwili real­nego zagroże­nia. Orga­ni­za­torzy zachę­cają do przyjś­cia na zaję­cia z mamą, cio­cią lub koleżanką. Warsz­taty są bezpłatne. Ilość miejsc ogranic­zona. Rez­erwacja pod numerem tele­fonu: 33 811 01 55 (wew. 24), codzi­en­nie od godz. 9.00 do 12.00.

Pełny pro­gram „Lata w mieś­cie” dostępny jest TU.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.